EN  /   DE  /   FR  /   IT   /   LT  /   RU 
Kontaktai Svetainės struktūra Pritaikyta neįgaliems Klausiate‑atsakome Paieška
Į svetainės pradžią
EKSPOZICIJOS

Dėl tebesitęsiančių statybos darbų nėra galimybės Valdovų rūmuose įrengti ir atidaryti ekspozicijų. Todėl ilgalaikės parodos „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų radiniai“, „Gotika. Renesansas. Barokas – Valdovų rūmų interjero vertybės“ ir „Tarp kasdienybės ir prabangos. Restauruoti Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų archeologiniai radiniai“ veikia Taikomosios dailės muziejuje (Arsenalo g. 3A, Vilnius, tel. (8 5)  212 1813).

Jeigu statybos darbai bus pabaigti ir pastatas arba jo dalis bus priduota komisijai, ekspozicijas planuojama atidaryti 2012 m. pabaigoje arba 2013 m. pradžioje.

Atkurtuose Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmuose nutarta įrengti keturis ekspozicinius maršrutus, turinčius tiesioginį ryšį su istorinėmis rezidencijos funkcijomis. Gausūs radiniai kartu su rūmų raidos maketais, ikonografine medžiaga ir tekstiniais komentarais bus rodomi I maršruto didaktinėje rūmų istorinės ir architektūrinės raidos ekspozicijoje. II maršrutas lankytojus atves į reprezentacines menes su hipotetiškai atkurtais istoriniais vėlyvosios gotikos, renesanso ir ankstyvojo baroko reprezentaciniais interjerais, taip pat į specialią lobyno salę. III maršrutas bus skirtas rūmų muzikinio ir buities gyvenimo didaktinei ekspozicijai su daugiafunkce sale įvairiems kultūros ir edukacijos renginiams. IV maršrutas numatytas kaip tarptautinius standartus atitinkantis laikinųjų nacionalinių ir tarptautinių parodų centras, pristatantis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikotarpio lituanistinį ir bendrąjį Europos paveldą. Rūmuose taip pat numatyta sukurti sąlygas kultūrinio turizmo informacijos sklaidai, valstybės reprezentaciniams renginiams, plačiai edukacinei veiklai, seminarams, konferencijoms ir kt. Lankytojų patogumui po rūmų kiemu įrengtas vestibiulis su kasomis, informacijos centru, humanitariniu knygynu, suvenyrų parduotuve, auditorija, drabužinėmis, tualetais ir istorinių valgių bei gėrimų restoranu-kavine.

Rūsio planas

          Lankytojų aptarnavimo vestibiulis po rūmų kiemu

A. Įėjimas į lankytojų aptarnavimo vestibiulį
B. Lankytojų aptarnavimo vestibiulis
C. Bilietų kasos ir informacijos centras
D. Auditorija
E. Knygynas ir suvenyrų parduotuvė
F. Drabužinės
G. Tualetai
H. I ir II maršrutų grįžimo koridorius
J. Ankstyvojo mūro pastato rūmų kieme liekanos
K. Ankstyvojo mūro pilies siena
L. Kavinė
M. Restorano patalpa
N. Restorano patalpa
O. Vyno rūsys
P. Vilniaus turizmo informacijos centras

I maršrutas
          Rūmų istorinės ir architektūrinės raidos ekspozicija

Pilies periodas (teritorijos raida iki XV–XVI a. sandūros; ikigotikinis ir gotikinis laikotarpiai)
1. Vilniaus pilių maketo ekspozicija
2. Autentiškų gotikinių mūrų ekspozicija
3. Autentiškų gotikinių mūrų ir nukritusio skliauto ekspozicija
4. Ankstyvoji gyvenvietė, medinė architektūra ir ankstyvieji mūrai (iki XIV a. vidurio)
5. Ankstyvosios ir brandžiosios gotikos pilis (XIV a. vidurys–XV a. 2 pusė: Algirdo, Jogailos, Vytauto, Kazimiero Jogailaičio valdymas)
6. Vėlyvosios gotikos pilies virtimas rūmais (XV–XVI a. sandūra: Aleksandro Jogailaičio valdymas)
7. Valdovų kelio Vilniuje ekspozicija
8. Rūsio patalpa su sraigtiniais laiptais
9. Ankstyvųjų mūrų ekspozicinė erdvė

I aukšto planas

Rūmų periodas (rūmų raida XVI–XVII a.; renesansas ir ankstyvasis barokas)
10. Žygimanto Senojo renesansiniai rūmai
11. Bona Sforca ir renesansiniai rūmai
12. Žygimanto Augusto renesansiniai rūmai
13. Žygimanto Vazos manieristiniai rūmai
14. Vladislovo Vazos ankstyvojo baroko rūmai

Rūmų sunaikinimas, nebūtis ir atkūrimas (XVII a. vidurys–XXI a. pradžia)
15. Rūmų nusiaubimas XVII a. viduryje
16. Rūmų apleistis ir atkūrimo vizijos XVII a. 2 pusėje–XVIII a.
17. Rūmų nugriovimas 1799–1801 m.
18. Rūmų nebūtis ir jų atminimas XIX–XX a.
19. Nuoseklūs rūmų tyrimai 1987–2009 m.
20. Rūmų atkūrimas (2000–2009) ir jo rėmėjai

II maršrutas
          Rūmų atkurtų istorinių reprezentacinių interjerų ekspozicija

Valstybės reprezentacinis ir tarnybinis traktas
21. Gotikinė sargybinė
22. Gotikinė antikamera
23. Renesansinė audiencijų menė, arba Žemutinė reprezentacinė salė
24. Renesansinis priesalis
25. Renesansinis valstybės kanceliarijos kambarys
26. Renesansinis raštinės kambarys
27. Barokinis itališkasis valdovo kambarys
28. Perėjimas į privačius apartamentus ir į Vilniaus katedrą

II aukšto planas

Privatus valdovo apartamentas
29. Barokinis privatus valdovo kabinetas
30. Barokinė valdovo garderobo patalpa
31. Barokinis valdovo miegamasis

Privatus valdovės apartamentas
32. Renesansinis valdovės kabinetas
33. Barokinis valdovės miegamasis

Valstybės reprezentacinis traktas
34. Didžioji renesansinė menė, sudaryta iš trijų istorinių salių – sargybinės, antikameros ir valdovės audiencijų salės
35. I renesansinė antikamera
36. II renesansinė antikamera
37. III manieristinė antikamera
38. Barokinė audiencijų, arba sosto, salė
39. Barokinis prancūziškasis audiencijų kabinetas

Valdovo privatus apartamentas ir tarnybinis traktas
40. Barokinė valdovo biblioteka ir kunstkamera
41. Barokinis olandiškasis valdovo kabinetas altanoje
42. Renesansinė valdovų lobyno ir iždinės salė
43. Valdovų lobyno ir iždinės patalpos rūsyje

III maršrutas
          Rūmų muzikinio gyvenimo ir buities ekspozicija su daugiafunkce sale

III aukšto planas

44. Vestibiulis rūmų virtuvės vietoje su buities ekspozicija
45. Vestibiulis su rūmų muzikinio gyvenimo ekspozicija
46. Vestibiulis su informacija apie daugiafunkcės salės renginius
47. Daugiafunkcė salė

IV maršrutas
          Nacionalinių ir tarptautinių parodų centras

Vakarų korpuso rūsiai
48. Pilies bokšto ekspozicija
49. Renesansiniai mūrai ir parodinė erdvė
50. Renesansiniai mūrai ir parodinė erdvė
51. Renesansiniai mūrai ir parodinė erdvė

Parodų centras
52. Parodų centro vestibiulis
53. Parodų salė
54. Parodų salė
55. Parodų salė

          Kitos rūmų viešosios erdvės
56. Didžiosios menės vestibiulis ir tualetai atikiniame aukšte
57. Kiemo laiptinės bokštas su apžvalgos aikštele
58. XIX a. pastato rytų korpuse salė
59. XIX a. pastato rytų korpuse patalpa
60. Renesansinė edukacijos klasėĮ viršų
Į svetainės pradžią
© Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai