Muzeum Narodowe – Pałac Wielkich Książąt Litewskich EN  /   DE  /   FR  /   IT   /   LT  /   RU 
   
Historia Pałacu
Wystawy
Publikacje
 

Strona w trakcie budowy. Zapraszamy wkrótce.

Muzeum Narodowe – Pałac Wielkich Książąt Litewskich zostało założone w 2009 r. Jest to muzeum o charakterze rezydencji historycznej, powołane do gromadzenia, przechowywania, opracowywania i konserwacji zbiorów z zakresu kultury, sztuki, historii i archeologii. Jednym z podstawowych celów muzeum jest popularyzacja dziedzictwa historycznego i kulturalnego państwa litewskiego i jego władców, upowszechnianie i eksponowanie oryginalnych zbiorów archeologicznych oraz kolekcji sztuki użytkowej i wizualnej Europy z różnych epok od gotyku do baroku, jak też cennych materiałów lituanistycznych. Do zadań muzeum należy również prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej i informacyjno-turystycznej oraz zapewnienie warunków do przeprowadzania imprez państwowych o charakterze reprezentacyjnym.

Mindaugo karūnavimas (litografija, 1835-1836 m.)

Uroczystości z okazji Święta Państwa (Dnia Koronacji Króla Litwy Mendoga) w Pałacu Wielkich Książąt Litewskich

2011-06-28

4 lipca o godz. 17 odbędzie się koncert inauguracyjny Orkiestry Pałacu Wielkich Książąt Litewskich Camerata Palatina Vilnensis” (kierownik i dyrygent Vilhelmas Čepinskis) – podziękowanie dla sponsorów odbudowy Pałacu Wielkich Książąt Litewskich. W programie koncertu – utwory A. Vivaldiego i V. Bartulisa.

5 lipca o godz. 17 odbędzie się wieczór artystyczny „Historia Litwy i kino: legenda filmowa Herkusa Monte”.
„Herkus Mantas” (1972) – film w reżyserii Marijonasa Giedrysa opowiada historię Herkusa Monte, legendarnego przywódcy II powstania pruskiego w latach 1260–1274, ukazuje problem relacji między chrześcijaństwem a pogaństwem, przedstawia tragizm losów małych narodów. Teoretyk filmu Lina Kaminskaitė i historyk Valdas Rakutis wygłoszą własne komentarze dotyczące niuansów kina historycznego, okoliczności powstania oraz najważniejszych epizodów filmu „Herkus Mantas”.

6 lipca w godz. 12−17 będą organizowane wycieczki po Pałacu Wielkich Książąt Litewskich. Wycieczki dla grup z przewodnikiem – co 20 min., o godz. 14.00 – w języku angielskim i o godz. 14.40 – w języku rosyjskim.

W godz. 12−15 odbędzie się impreza edukacyjna o charakterze rodzinnym „Wznieśmy historyczne chorągwie”.

O godz. 19 odbędzie się uroczysty koncert Orkiestry Kameralnej św. Krzysztofa Miasta Stołecznego Wilna (kierownik artystyczny i dyrygent prof. Donatas Katkus). Udział biorą: Ivan Monighetti (wiolonczela, Rosja/Szwajcaria), Florence Sitruk (harfa, Szwajcaria/Niemcy) i Agnė Keblytė (harfa). W programie koncertu – utwory L. Boccheriniego, E. P. Alvarsa, J. Offenbacha, E. Griega.

Jak to było podczas Wielkiej Bitwy... Odsłony Grunwaldu

10 listopada 2010 – 30 stycznia 2011
Pałac Radziwiłłów, ul. Vilniaus 22, Wilno

Międzynarodowa wystawa „Jak to było podczas Wielkiej Bitwy... Odsłony Grunwaldu” – zorganizowana z okazji 600-lecia historycznej bitwy, której wynik przesądził o losach Litwy, Polski i całego regionu Europy – jest jedną z ostatnich imprez kończących obchody roku jubileuszowego, jednym z ostatnich wydarzeń kulturalnych uświetniających obchody tej rocznicy na Litwie. Prezentowana wystawa, będąca wynikiem współpracy pomiędzy muzeami z Litwy, Polski i Ukrainy, przy udziale naukowców i animatorów kultury z Niemiec, Szwajcarii, Austrii, Szwecji i Czech, świadczy o kultywowaniu wspólnej pamięci historycznej Litwinów, Polaków, Ukraińców i innych narodów związanych tradycją grunwaldzką, o możliwościach przezwyciężenia stereotypów z przeszłości, o potrzebie kontaktów w dobie obecnej, jak też o nadziei na przyszłą wspólnotę w zjednoczonej Europie.

Więcej >

Wawel w Wilnie

2010-11-17

„Wawel w Wilnie” – taki tytuł nosi rozdział w książce „Pogoń za Litwą. Sześćset lat po Grunwaldzie”, wydanej w 2010 r. Autorami książki są trzej toruńscy dziennikarze: Jacek Kiełpiński, Radosław Rzeszotek oraz Adam Luks, którzy przybyli na Litwę w celach poznawczych. Książka została już przetłumaczona na język litewski.

Jeden z rozdziałów tej książki, napisany przez Adama Luksa, został poświęcony Pałacowi Wielkich Książąt Litewskich, widzianemu oczami gościa. Tekst tego rozdziału, zawierający szereg celnych uwag na temat Muzeum Narodowego – Pałac Wielkich Książąt Litewskich, można przeczytać tu.

 
www.maps.lt

Do góry
© Muzeum Narodowe – Pałac Wielkich Książąt Litewskich