EN  /   DE  /   FR  /   IT   /   PL  /   RU 
Kontaktai Svetainės struktūra Pritaikyta neįgaliems Klausiate‑atsakome Paieška
Į  skyriaus  pradžią   Į svetainės pradžią  
KONKURSAI
Konkursas muziejininko-komunikacijos koordinatoriaus pareigoms eiti

Biudžetinė įstaiga Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai (toliau – Muziejus) (Katedros a. 4, Vilnius, kodas 302297628) skelbia konkursą muziejininko-komunikacijos koordinatoriaus pareigoms eiti.

Pareigybė, kuriai skelbiamas konkursas, reikalinga:

 • užmegzti ir palaikyti ryšius su žiniasklaidos atstovais, suinteresuotomis institucijomis ir kitais asmenimis, operatyviai parengti ir perduoti jiems žinias apie institucijos veiklą;
 • inicijuoti, planuoti ir rengti viešųjų ryšių akcijas ir strateginius projektus, susijusius su Muziejaus įvaizdžio formavimu bei institucijos veiklos pristatymu viešojoje erdvėje;
 • planuoti ir rengti spaudos konferencijas žiniasklaidos atstovams ir kitiems suinteresuotiems asmenims;
 • dalyvauti kuriant Muziejaus įvaizdį ir formuojant viešųjų ryšių politiką, rengti strategines komunikacijos ir viešųjų ryšių programas;
 • atsakyti į asmenų ar institucijų paklausimus raštu ir žodžiu, teikti atsakymus į interneto svetainės lankytojų užduodamus klausimus;
 • dalyvauti radijo ir televizijos laidose;
 • rengti ir platinti informacinius tekstus;
 • prižiūrėti Muziejaus interneto svetainę, joje operatyviai skelbti aktualią informaciją;
 •  dalyvauti Muziejaus vadovų susitikimuose su kitų institucijų ir organizacijų atstovais, privačiais asmenimis, prireikus protokoluoti tokius susitikimus ir informuoti visuomenę apie juose priimtus sprendimus;
 • pristatyti žiniasklaidai ir visuomenei būsimus institucijos renginius;
 • dalyvauti Muziejaus renginiuose ir teikti informaciją žiniasklaidai apie juos;
 • ieškoti informacinių rėmėjų Muziejaus veiklos ar atskirų svarbiausių projektų garsinimui;
 • glaudžiai bendrauti su personalu, rengti ir teikti informaciją darbuotojams apie vidinį Muziejaus gyvenimą;
 • vykdyti kitus darbus, susijusius su Muziejaus komunikacija ir viešaisiais ryšiais.

Pretendentai turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą humanitarinių mokslų srities išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą viešųjų ryšių, komunikacijos arba visuomenės informavimo srityje (ilgesnė arba įvairesnė tokio darbo patirtis – privalumas);
 • puikiai mokėti lietuvių kalbą, gerai mokėti anglų kalbą, laisvai ja komunikuoti žodžiu ir raštu (privalumas – turėti lenkų kalbos pagrindus);
 • gebėti puikiai pristatyti save, kaip Muziejaus atstovą;
 • sklandžiai ir greitai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles ir gebėti jas taikyti praktikoje;
 • gebėti laisvai ir sklandžiai kalbėti viešai, turėti gerus komunikavimo ir derybų įgūdžius;
 • gebėti savarankiškai, operatyviai ir be rašybos klaidų rengti trumpus bei tikslius informacinius pranešimus apie įvairius renginius ir įvykius;
 • mokėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos priemonėmis, informacinėmis technologijomis, gerai dirbti kompiuteriu su Microsoft Office programomis, vaizdo redagavimo programa;
 • gebėti analizuoti informacijos priemonėmis perduodamą informaciją;
 • gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti ir analizuoti informaciją, rengti jos apžvalgas;
 •  būti iniciatyviam, tolerantiškam, objektyviam, komunikabiliam, darbščiam, kūrybingam, nekonfliktiškam, pagarbiam ir tvarkingam, kruopščiai ir atsakingai atlikti pavestą darbą, gebėti puikiai bendrauti;
 •  gebėti savarankiškai planuoti savo veiklą;
 •  turėti organizacinių gebėjimų;
 •  gebėti parengti ir įgyvendinti komunikacijos bei viešųjų ryšių kasdienius projektus ir strategines programas, pasiūlyti jų originalias formas bei patrauklias turinio idėjas.

Dokumentai priimami: Katedros a. 4, Vilnius.

Pretendentas privalo pateikti:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą;
 • užpildytą pretendento anketą (galima užpildyti pateikiant dokumentus);
 • savo pranašumų sąrašą, kartu nurodyti dalykines savybes.

Pretendentas dokumentus gali pateikti asmeniškai arba juos atsiųsti registruotu laišku.

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, t. y. iki 2010 m. birželio 21 d.

Pretendentų atrankos būdas – teksto kūrimo užduotis, testas raštu ir pokalbis.
Dėl išsamesnės informacijos apie skelbiamą konkursą galima kreiptis telefonu (8 5)  260 8947 ir el. paštu d.malinauskas@valdovurumai.lt


 


Į viršų
Į skyriaus pradžią
Į svetainės pradžią
© Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai