EN  /   DE  /   FR  /   IT   /   PL  /   RU 
Kontaktai Svetainės struktūra Pritaikyta neįgaliems Klausiate‑atsakome Paieška
Į  skyriaus  pradžią   Į svetainės pradžią  
RENGINIAI
Tarptautinė mokslinė konferencija „Liublino unija: idėja ir tęstinumas“

Skirta Lietuvos ir Lenkijos valstybinės sutarties 440 metų sukakčiai paminėti

Liublino unijos aktas, 1569,
Vyriausiasis senųjų aktų archyvas Varšuvoje
Liublino vaizdas iš J. Brauno ir A. Hogenbergo atlaso, 1618, Liublino muziejus
Data: 2009 m. lapkričio 19–20 d.
Vieta: Taikomosios dailės muziejus (Arsenalo g. 3A, Vilnius)

Konferencijos apibūdinimas. 2009 m. sukanka 440 metų nuo to laiko, kai buvo sudaryta Liublino unija (1569 m.). Tai esminis įvykis Lietuvos ir Lenkijos valstybių istorinei raidai. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė ir Lenkijos Karalystė susijungė į vieną politinį junginį – Abiejų Tautų Respubliką. Tačiau abi konfederacijos narės išsaugojo tam tikrus valstybingumo atributus. Šis istorinis įvykis sukūrė unikalų valstybinį darinį, pakeitė visos Vidurio ir Rytų Europos geopolitinę padėtį, kuriam laikui sustabdė Maskvos Rusijos ekspansiją.

Kaip pasikeitė Lietuvos valstybinis statusas ir politinės tautos gyvenimas patvirtinus uniją? Kaip unija paveikė Lietuvos ekonominių, socialinių ir kultūrinių procesų raidą? Kokią įtaką ji padarė etniniams procesams Respublikos teritorijoje? Kaip unija vertinama tradicinėje ir naujojoje istoriografijoje? Kokias pamokas unijos istorija šiandien teikia nūdienai visos Europos integracijos kontekste? Šie ir kiti aktualūs Lietuvos bei Lenkijos istorijos klausimai XIV–XVIII a. Europos raidos kontekste turėtų būti svarstomi ir aktualinami tarptautinėje mokslinėje konferencijoje, skirtoje Liublino unijos sukakčiai paminėti. Iki šiol Lietuvoje platesnės tarptautinės diskusijos šia tema nėra buvę. Todėl toks forumas turės ne tik mokslinę, bet ir neabejotinai didelę pažintinę, šviečiamąją reikšmę. Taip pat paskatins laužyti įvairius stereotipus.

Tarptautinę mokslinę konferenciją, skirtą Liublino unijai paminėti ir Lietuvos bei Lenkijos valstybinių santykių raidai aptarti, planuota surengti istorinėje erdvėje – atkurtuose Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmuose. Juose ir XVI a. buvo aktyviai diskutuojama dėl unijos nuostatų, vyko Lietuvos seimai, buvo kodifikuojami Lietuvos Statutai, privalėję reaguoti į unitarines unijos tendencijas. Kadangi 2009 m. Valdovų rūmų nespėta atkurti, konferencija rengiama Lietuvos dailės muziejaus padalinyje – Taikomosios dailės muziejuje (Arsenalo g. 3A). Čia konferencijos išvakarėse, lapkričio 18 d., bus atidaryta paroda Liublino unija ir jos epocha Jano Mateikos kūryboje.

Konferencijoje ketina dalyvauti apie 30 žymiausių Lietuvos, Lenkijos ir kaimyninių kraštų istorikų, kultūros tyrinėtojų, teisininkų, tarp kurių – prof. habil. dr. Jūratė Kiaupienė, prof. habil. dr. Ingė Lukšaitė, doc. dr. Rimvydas Petrauskas, dr. Darius Kuolys (Lietuva), dr. Elena Rusina (Ukraina), prof. habil. dr. Henryk Wisner, prof. habil. dr. Andrzej Zakrzewski, prof. habil. dr. Andrzej Rachuba (Lenkija), dr. Andrej Matsuk (Baltarusija), dr. Mathias Niendorf (Vokietija) ir kt.


Konferencijos programa:

Lapkričio 19 d., ketvirtadienis

8:00 – dalyvių registracija
8:30 – konferencijos atidarymas

Kalba konferencijos organizatoriai
Dr. Vydas Dolinskas, Romualdas Budrys, Prof. habil. dr. Zenonas Butkus, Dr. Malgorzata Kasner, Dr. Zita Medišauskienė

Kalba konferencijos globėjai
Prof. habil. dr. Mečislovas Jučas, Prof. habil. dr., dr. h. c. mult. Juliusz Bardach, Prof. habil. dr., dr. h. c. mult. Klaus Zernack

I posėdis

Moderatorė doc. habil. dr. Ingė Lukšaitė (Lietuvos istorijos institutas)

9:30 Doc. dr. Rimvydas Petrauskas (Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas) Tarp kivirčų ir sutarimų: socialinės ir politinės Liublino unijos prielaidos

9:55 Dr. Mathias Niendorf (Greifsvaldo universitetas) Liublino unija – savitas lenkų ir lietuvių kelias Europos istorijoje?

10:20 Dr. Andrej Januškievič (Baltarusijos teisės institutas) Liublino unija ir Livonijos karas

10:45 – kavos pertrauka

Moderatorius dr. Darius Vilimas (Lietuvos istorijos institutas)

11:20 Prof. habil. dr. Ryszard Szczygieł (Liublino Marijos Kiuri-Sklodovskos universitetas)
Vieta, kur XVI amžiaus septintajame dešimtmetyje buvo sudaryta Lenkijos ir Lietuvos unija. Kodėl Liublinas?

11:45 Dr. Grażyna Jakimińska (Liublino muziejus) Su Unija susijusios Liublino vietos

12:10 Prof. habil. dr. Jūratė Kiaupienė (Lietuvos istorijos institutas)
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorinio vientisumo suardymo 1569 m. problema Liublino unijos istoriografijos kontekste: tradicijų ir
naujų interpretacijų erdvė

12:35 Dr. Elena Rusina (Ukrainos nacionalinės mokslų akademijos Istorijos institutas) Liublino unija Ukrainos tyrinėtojų akimis

13:00 – pietų pertrauka

II posėdis

Moderatorius prof. habil. dr. Andrzej B. Zakrzewski (Varšuvos universiteto Teisės istorijos institutas)

14:30 Doc. habil. dr. Ingė Lukšaitė (Lietuvos istorijos institutas)
Liublino unija ir identitetų kaitos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVI a. antrojoje pusėje

14:55 Prof. habil. dr. Henryk Wisner (Lenkijos mokslų akademijos Istorijos institutas)
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorija unijos akivaizdoje. XVI amžiaus pabaiga – XVII pirmoji pusė

15:20 Dr. Gitana Zujienė (Lietuvos istorijos institutas)
Pastangos išsaugoti Lietuvos didžiojo kunigaikščio titulą ir pakėlimo ceremonialą

15:45 – kavos pertrauka

Moderatorė dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė (Lietuvos istorijos institutas)

16:20 Dr. Dorota Michaluk (Torunės Mikalojaus Koperniko universitetas) Palenkės inkorporavimas į Lenkijos Karalystę 1569 metais

16:45 Habil. dr. Tomasz Kempa (Torunės Mikalojaus Koperniko universitetas) Voluinės didikų ir bajorų požiūris į Liublino uniją

17:10 Dr. Natalia Starčenko (Ukrainos nacionalinės mokslų akademijos Michailo Hruševskio archeografijos ir šaltinių tyrimo institutas)
Liublino unija kaip Voluinės regionalizmo įteisinimas

17:35 Prof. habil. dr. Jan Dzięgielewski (Varšuvos Kardinolo Stefano Višinskio universitetas)
Disidentai ir jų atsakomybė už Abiejų Tautų Respubliką XVI amžiaus pabaigoje ir XVII amžiuje

18:00 – diskusijos

18:30 Senosios muzikos ansamblio „Banchetto musicale“ koncertas

Lapkričio 20 d., penktadienis

III posėdis

Moderatorius dr. Andrej Januškievič (Baltarusijos teisės institutas)

9:00 Doc. dr. Darius Kuolys (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) Liublinas: kovos dėl Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės respublikos

9:25 Prof. habil. dr. Andrzej Rachuba (Lenkijos mokslų akademijos Istorijos institutas)
Lietuvių požiūris į integraciją Abiejų Tautų Respublikoje – tapatybės gynimas

9:50 Dr. Darius Vilimas (Lietuvos istorijos institutas)
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė po Liublino unijos: „bajorų tautos“ susidarymo ir
„bajoriškosios demokratijos“ problema

10:15 – kavos pertrauka

Moderatorius prof. habil. dr. Henryk Wisner (Lenkijos mokslų akademijos Istorijos institutas)

10:45  Prof. habil. dr. Bogusław Dybaś (Lenkijos mokslų akademijos Mokslo centras Vienoje)
Livonijos unijos. Pastabos apie Lenkijos ir Lietuvos Respublikos struktūrą

11:10 Prof. habil. dr. Andrzej B. Zakrzewski (Varšuvos universiteto Teisės istorijos institutas)
Valstybė ar provincija? Lietuva Abiejų Tautų Respublikoje nuo Liublino unijos iki Didžiojo seimo

11:35 Dr. Andrej Matsuk (Baltarusijos nacionalinės mokslų akademijos Istorijos institutas)
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorų požiūris į Liublino uniją Augusto III valdymo laikais

12:00 Dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė (Lietuvos istorijos institutas)
Liublino unija: idėjos tęstinumas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės konfederacijose Stanislovo Augusto valdymo laikotarpiu

12:25 – pietų pertrauka

14:00 – konferencijos dalyvių ekskursija į Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmus.
Veda dr. Vydas Dolinskas ir Gediminas Gendrėnas (Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai)

15:30 – kavos pertrauka (Taikomosios dailės muziejuje)

IV posėdis

Moderatorius doc. dr. Rimvydas Petrauskas (Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas)

16:00 Prof. habil. dr. Jūratė Trilupaitienė (Lietuvos kultūros, filosofijos ir meno institutas)
Liublino unijos atgarsiai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės muzikiniame gyvenime

16:25 Prof. habil. dr. Marceli Kosman (Poznanės Adomo Mickevičiaus universitetas)
Jogailaičių ir Vazų laikų Lietuvos įvaizdis Henryko Senkevičiaus kūryboje

16:50 Habil. dr. Janusz Ekes (Lenkijos mokslų akademijos Istorijos institutas)
Liublinas 1569 m. ir Briuselis 2009 m. (vakarietiškosios tapatybės klausimas)

17:15 – diskusijos

18:00 – konferencijos pabaiga


Konferencijos globėjai:
Lietuvos ir Lenkijos valstybinių santykių tyrinėtojai – prof. habil. dr. Mečislovas Jučas (Lietuva), prof. habil. dr. Juliusz Bardach (Lenkija) ir prof. habil. dr. Klaus Zernack (Vokietija)

Konferencijos rėmėja:
Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija prie Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos

Konferencijos organizatoriai:
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai,
Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Senovės ir vidurinių amžių istorijos katedra,
Lietuvos istorijos instituto Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos skyrius,
Lenkų institutas Vilniuje,
VšĮ „Vita Antiqua“,
Lietuvos dailės muziejus


 

Į viršų
Į skyriaus pradžią
Į svetainės pradžią
© Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai