EN  /   DE  /   FR  /   IT   /   PL  /   RU 
Kontaktai Svetainės struktūra Pritaikyta neįgaliems Klausiate‑atsakome Paieška
Į  skyriaus  pradžią   Į svetainės pradžią  
RENGINIAI
Tarptautinė mokslinė konferencija Šventoji Jadvyga ir Lietuva

Lietuvos didžiojo kunigaikščio
(1377–1381, 1382–1384) ir Lenkijos karaliaus
(1386–1434) Jogailos žmonos, Lenkijos sosto įpėdinės Jadvygos Anžujietės atvaizdas.

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
Lenkijos ir Vengrijos karaliaus Liudviko I Didžiojo (1370–1382) atvaizdas.
 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Tomas Oskaras Sosnovskis, Jadvyga ir Jogaila. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
Tomaso Dolabella (?), Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Jogaila (1377–1434) bei Lenkijos      karalienė Jadvyga
(1384–1399) atkuria Krokuvos Jogailos universitetą
, XVII a. 1 p.
Krokuvos Jogailos universiteto muziejus

Lietuvos didysis kunigaikštis (1377–1381, 1382–1384) ir Lenkijos karalius Jogaila (1386–1434) bei jo žmona Lenkijos karalienė Jadvyga (1384–1399).
Krokuvos Jogailos universiteto muziejus
Dramblio kaulo diptikas, vaizduojantis Kristaus gyvenimo scenas
Manoma, kad jis priklausė Lenkijos karalienei Jadvygai ir buvo saugomas Krokuvos katedros lobyne,
Vokietija (Tiuringija arba Saksonija), XIV a. 3 ketv.
Kunigaikščių Čartoriskių fondas prie Krokuvos nacionalinio muziejaus
Krokuvos vyskupų racionalas. Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Jogailos žmonos Jadvygos (1374–1399) dovana Krokuvos katedrai. Manoma, kad šį racionalą siuvinėjo pati Jadvyga. Krokuva, apie 1384–1386, XVI a. 3 ketv.
Krokuva, Vavelio katedros lobynas

Maloniai kviečiame į 2010 m. kovo 26 d., penktadienį, Taikomosios dailės muziejuje (Arsenalo g. 3A, Vilnius) vyksiančią tarptautinę mokslinę konferenciją Šventoji Jadvyga ir Lietuva. Įėjimas laisvas.

Programa

9.00
Konferencijos atidarymas ir sveikinimai
Lietuvos Respublikos kultūros ministras Remigijus Vilkaitis
Vengrijos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvos Respublikoje Péter Noszkó-Horvath
Lenkijos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvos Respublikoje Janusz Skolimowski
Lietuvos Stepono Batoro vengrų kultūros draugijos pirmininkė doc. dr. Marija Rubaževičienė

9.30
Doc. dr. Rimvydas Petrauskas
(Vilniaus universitetas)
Vengrija, Lenkija ir Lietuva: dinastinių unijų paieškos

10.00
Dr. Stephen C. Rowell
(Lietuvos istorijos institutas)
Lietuva, Moldova ir Vengrija XIV–XV a. sandūroje

10.30–11.00
Kavos pertraukėlė

11.00
Tomas Baranauskas
(Lietuvos istorijos institutas)
Karaliaus Liudviko I santykiai su Lietuva

11.30
Doc. dr. Marianne Sághy
(Eötvös Loránd universitetas, Vidurio Europos universitetas, Budapeštas)
Moterys ir valdžia Anžų laikais: Elžbieta, Marija, Jadvyga

12.10–12.30
Diskusijos

12.30–14.00
Pietų pertrauka

14.00
Habil. dr. Lidia Korczak
(Krokuvos Jogailos universitetas)
Karalienės Jadvygos vaidmuo ir politinis statusas bei istorinis jos, kaip valdovės, atminimas

14.40
Prof. habil. dr. Jūratė Kiaupienė
(Lietuvos istorijos institutas)
Istorinės atminties profilis: karalienė Jadvyga

15.10
Dr. Maria Puskely SSND
(Švč. M. Marijos mokyklos seserų vienuolynas, Budapeštas)
Vengrijos šventieji Europoje. Šv. Jadvygos Anžujietės dvasinis portretas

15.50–16.20
Kavos pertraukėlė

16.20
Dr. Vydas Dolinskas
(Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Vilniaus universitetas)
Šv. Jadvyga Anžujietė ir jos atminimas Vilniaus katedroje

16.50
Leokadija Kairelienė
(Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka)
„Jogailos ir Jadvygos“ skulptūra Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje

17.20-18.00
Diskusijos ir konferencijos apibendrinimas


Konferencijos globėjai:
Lietuvos Respublikos kultūros ministras Remigijus Vilkaitis
Vengrijos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvos Respublikoje Péter Noszkó-Horvath
Lenkijos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvos Respublikoje Janusz Skolimowski

Konferencijos organizatoriai ir rėmėjai:
Lietuvos Stepono Batoro vengrų kultūros draugija
Vengrijos Respublikos ambasada Lietuvoje
Vengrijos Respublikos užsienio reikalų ministerija
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
Lietuvos dailės muziejus
Lenkijos institutas Vilniuje
Lenkijos Respublikos ambasada Lietuvoje

Konferencijos koordinatorė:
Doc. dr. Marija Rubaževičienė
(Vilniaus universitetas, Lietuvos Stepono Batoro vengrų kultūros draugija)
Tel. (8 5)  273 2391
Mob. + 370 698  83 737
El. p. marijarub@gmail.com


Šventoji Jadvyga Anžujietė (1373 / 1374–1399) – prancūzų bei neapoliečių kilmės Vengrijos ir Lenkijos karaliaus Liudviko I Didžiojo jauniausioji duktė, Lenkijos karalienė (nuo 1384 m.) ir Lietuvos vyriausioji kunigaikštienė (nuo 1386 m.), Lietuvos vyriausiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Vladislovo Jogailos pirmoji žmona, Katalikų Bažnyčios paskelbta šventąja ir Lenkijos globėja (1997 m.).

Tas faktas, kad Jadvyga tapo Lenkijos karaliene, padėjo užtikrinti Lenkijos Karalystės suverenumą ir nepriklausomybę nuo Vengrijos. Ji prie Lenkijos prijungė Haličą su Lvovo miestu, priėmė Moldavijos kunigaikščio vasalinę priesaiką, siekė taikiai išspręsti konfliktą su Vokiečių ordinu.

Krėvos sutartimi nulemtos jos jungtuvės su Jogaila atvėrė kelią etninės Lietuvos krikštui bei Lietuvos ir Lenkijos personalinei unijai. Nors Jadvyga tiesiogiai nedalyvavo Lietuvos krikšto akcijoje, ji vadinama Lietuvos apaštale. Lenkijos karalienė padėjo Vilniaus katedrą ir kitas pirmąsias Lietuvos bažnyčias aprūpinti liturginiais drabužiais, knygomis bei kitais reikmenimis. Vilniaus katedroje ji retkarčiais buvo prisimenama, tačiau ypatinga pagarba katedros geradariui Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Vytautui dažniausiai užgoždavo tiek Jadvygos, tiek ir Jogailos atminimą.

Kartu su Jogaila ji atkūrė bei apdovanojo Krokuvos universitetą, kuris turėjo tapti ir Lietuvos katalikų dvasininkų rengimo centru. Prie Prahos universiteto ji įsteigė Lietuvių kolegiją. Karalienė Jadvyga priešinosi Vytauto Didžiojo siekiams stiprinti Lietuvos savarankiškumą ir nepriklausomybę nuo Lenkijos.

Jadvyga Anžujietė nuo mažumės buvo pamaldi ir gailestinga, labai išsilavinusi, diplomatiška, aktyviai rėmė Katalikų Bažnyčią, rūpinosi Krokuvos katedra, vienuolynais, globojo vargšus, apie save subūrė to meto lenkų intelektualų elitą. Istoriografijoje akcentuojama, kad ji dėl Lenkijos valstybės interesų paaukojo savo asmeninį gyvenimą ištekėdama už Jogailos. Netrukus po Jadvygos mirties 1399 m. (jau XV a. pradžioje) Lenkijos vyskupai inicijavo jos paskelbimo šventąja procesą, tačiau dėl nežinomų priežasčių jis ilgam buvo užmirštas. Šis procesas atnaujintas tik 1949 m. Popiežius Jonas Paulius II 1987 m. karalienę Jadvygą paskelbė palaimintąja. Tuo metu sakydamas pamokslą Krokuvos katedroje popiežius prisiminė ir Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejų bei apgailestavo, kad jam nebuvo leista atvykti į Lietuvą ir šią sukaktį minėti kartu su lietuviais Vilniuje. Romos katalikų popiežius Jonas Paulius II 1997 m. karalienę Jadvygą paskelbė šventąja.


Lietuvos Stepono Batoro vengrų kultūros draugija įkurta 1990 m. Vienas svarbiausių jos tikslų – atskleisti ir aktualinti pamažu pradedamus užmiršti nepaprastai glaudžius Lietuvos ir Vengrijos kultūrinius istorinius ryšius. Nors šios dvi šalys niekada neturėjo bendros sienos, skirtingose epochose dažnai susipindavo jų valdovų interesai ir valstybių likimai.

Tyrinėjant vengrų paveldą Lietuvoje, buvo rasta daugybė vengrų kilmės žymių asmenybių (Žygimanto Augusto liutnininkas Valentinas Bakfarkas, Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Steponas Batoras, jo karvedys Kasparas Bekešas ir kt.) veiklos pėdsakų. Šie istoriniai asmenys padarė didelę įtaką Lietuvos valstybės ir visuomenės raidai bei kultūros plėtrai. Nėra pakankamai žinoma apie jų nuveiktus darbus ir nuopelnus, o jų prasminga veikla nėra deramai įvertinta Lietuvos visuomenės. Todėl Lietuvos Stepono Batoro vengrų kultūros draugija siekia užpildyti šią pažinimo spragą bei toliau plėtoti istorinius Lietuvos ir Vengrijos ryšius.

Viena iškiliausių vengrų kilmės istorinių asmenybių, palikusių pėdsakų Lietuvos istorijoje, – Vengrijos karalaitė ir Lenkijos karalienė Jadvyga (vengrų k. Hedvig), vadinama Lietuvos apaštale, popiežiaus Jono Pauliaus II paskelbta šventąja.

Popiežius įvertino ypatingus šv. Jadvygos nuopelnus skatinant religinį ir kultūrinį Europos tautų bendradarbiavimą. Vengrijos ir Lenkijos karaliaus Liudviko I Didžiojo duktė, būdama Lenkijos karalienė ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jogailos žmona, siekė, kad Lietuva būtų pakrikštyta ir kad būtų išspręsti ginčai su Vengrija. Karalienė Jadvyga mokė savo tautą tinkamai naudotis laisve meilės ir tiesos dvasia, rūpinosi vargšais, ligoniais, našlaičiais ir našlėmis. Ji aktyviai dalyvavo to laikotarpio politiniame gyvenime ir mokėjo derinti krikščioniškuosius principus su valstybės interesais.

Karalienė Jadvyga padėjo skleisti krikščioniškąsias vertybes ir kitose Europos šalyse. Romos katalikų bažnyčia ją laiko karalienių ir suvienytos Europos globėja.

Lietuvos Stepono Batoro vengrų kultūros draugija tęsia mokslinių konferencijų ciklą, skirtą Lietuvos ir Vengrijos ryšiams tam tikrais istoriniais laikotarpiais priminti bei įžymioms vengrų kilmės asmenybėms Lietuvoje paminėti. Šiam tikslui 2010 m. rengiama konferencija „Šventoji Jadvyga ir Lietuva“. Draugijos iniciatyvą remia Vengrijos Respublikos ambasada Lietuvoje ir Vengrijos Respublikos kultūros ministerija, taip pat Lietuvos partneriai – Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai ir Lietuvos dailės muziejus.


 


Į viršų
Į skyriaus pradžią
Į svetainės pradžią
© Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai