EN  /   DE  /   FR  /   IT   /   PL  /   RU 
Kontaktai Svetainės struktūra Pritaikyta neįgaliems Klausiate‑atsakome Paieška
Į svetainės pradžią  
RESTAURAVIMAS
Mokslinių tyrimų centro Restauracinės priežiūros grupė

Valdovų rūmų muziejuje Restauracinės priežiūros grupė veikia nuo 2009 m. vasario mėn. Didžioji jos dalis suformuota iš ilgametę darbo patirtį turinčių Pilių tyrimo centro „Lietuvos pilys“ restauratorių.

Prioritetinis Restauracinės priežiūros grupės uždavinys yra Valdovų rūmų teritorijoje aptiktų archeologinių radinių išsaugojimas – jų konservavimas ir restauravimas. Neatsiejama šio darbo dalis yra prevencinis konservavimas: eksponatų paruošimas saugojimui ir eksponavimui, jų stebėjimas kartu su rinkinių saugotojais saugyklose ir tinkamų saugojimo bei eksponavimo sąlygų užtikrinimas, paruošimas transportavimui, rengiant išvažiuojamąsias parodas, eksponatų kopijų gaminimas ir pan. Prevencinio konservavimo sritis apima ir muziejaus turimus istorinius eksponatus.

Restauratorių darbą koordinuoja ir vertina muziejaus Restauravimo taryba. Muziejaus restauratoriai atestuojami Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos nustatyta tvarka, tobulinasi ir kelia savo kvalifikaciją stažuotėse, seminaruose, konferencijose.

Šiuo metu Restauracinės priežiūros grupėje dirba 8 kvalifikuoti restauratoriai, 1 restauravimo technologas, jiems talkina 1 metodininkas. Muziejuje konservuojami ir restauruojami metaliniai, keramikiniai, stikliniai, mediniai, odiniai, kauliniai, raginiai, tekstilės, veltinio ir kiti archeologiniai radiniai. Atliekami įvairiapusiai šių radinių tyrimai: dalis iš jų atliekama Muziejaus specialistų, dalis – talkinant kitoms įstaigoms.

Metalinių radinių konservavimas, restauravimas ir tyrimai

Restauracinės priežiūros grupėje dirba šie archeologinių metalinių radinių restauratoriai: Rima Niunkienė (I kategorijos restauratorė), Aldona Skučienė (I kategorijos restauravimo technologė), Jurgita Kalėjienė (I kategorijos restauratorė), Dainius Šavelis (II kategorijos restauratorius) ir metodininkas Mantvidas Mieliauskas. Aukščiausios kategorijos restauratorius Rimvydas Derkintis rūpinasi istorinių metalinių eksponatų restauravimu, jų prevenciniu konservavimu: priežiūra saugyklose ir ekspozicijose, eksponatų kopijų gamyba.

Metaliniai radiniai konservuojami, restauruojami ir paruošiami saugojimui bei eksponavimui, kartu atliekama ir jų mikrocheminė kokybinė analizė (A. Skučienė), padedanti nustatyti lydinių sudėtį, identifikuoti dangas. Prireikus atliekami rentgenografiniai tyrimai, kurie padeda įvertinti radinio suirimo laipsnį, suteikia žinių apie dirbinio struktūrą. Siekiant gauti detalesnių žinių apie radinius, jų metalų lydinių kiekybinę sudėtį, technologinius gamybos ypatumus arba menotyrinės informacijos, pagalbos kreipiamasi ir į kitas mokslo bei tyrimų įstaigas arba atskirus specialistus.

Keramikinių ir stiklinių radinių konservavimas, restauravimas, tyrimai

Restauracinės priežiūros grupėje šiuo metu dirba trys restauratoriai, turintys keramikos restauravimo kvalifikacines kategorijas: Deimantė Baubaitė (II kategorijos restauratorė), Aušra Lukaitytė (II kategorijos restauratorė) ir Bronislava Kunkulienė (restauratorė-ekspertė). B. Kunkulienė konservuoja ir restauruoja keramikinius, stiklinius, gintarinius Vilniaus Žemutinės pilies radinius, gamina atkurtų Valdovų rūmų krosnių maketus.

Muziejaus restauratoriams bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis ir organizacijomis, atliekami įvairiapusiai keramikinių ir stiklinių radinių cheminiai, technologiniai, menotyriniai tyrimai, identifikuojama molio masės, glazūrų, skiedinių sudėtis, gamybos ypatumai. Šie tyrimai ypač pasitarnavo net tik kaupiant informaciją apie keramikinius radinius, bet ir atkuriant Valdovų rūmų koklines krosnis.

Medinių radinių konservavimas, restauravimas ir tyrimai

Vilniaus Žemutinės pilies medinius radinius konservuoja ir restauruoja I kategorijos archeologinių medinių radinių restauratorė Deimantė Baubaitė. Jai talkina Archeologijos grupės metodininkas Tomas Valatkevičius.

Muziejuje veikia dendrochronologijos ir dendrologijos laboratorija, kur atliekami dendrochronologiniai medinių radinių tyrimai, identifikuojamos medžių, iš kurių pagaminti dirbiniai, rūšys (dr. Rūtilė Pukienė). Laboratoriniai tyrimai padeda įvertinti ir radinio suirimo laipsnį. Daug dėmesio skiriama trasologiniams tyrimams, daikto funkcijai, apdirbimo technikai ir gamybos būdui nustatyti.

Odinių radinių konservavimas, restauravimas ir tyrimai

Odinius radinius konservuoja ir restauruoja I kategorijos restauratorė Jurgita Kalėjienė ir I kategorijos restauratorius dr. Arūnas Puškorius.

Laboratorijoje atliekami odinių radinių konstrukciniai tyrimai, identifikuojama gyvūno odos rūšis, iš kurios pagamintas dirbinys (J. Kalėjienė, A. Puškorius).


Restauratorės Deimantės Baubaitės darbai. >>>

Restauratorės Jurgitos Kalėjienės darbai. >>>


 


Į viršų
Į svetainės pradžią
© Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai