EN  /   DE  /   FR  /   IT   /   PL  /   RU 
Kontaktai Svetainės struktūra Pritaikyta neįgaliems Klausiate‑atsakome Paieška
Į svetainės pradžią  
RINKINIAI
Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų archeologiniai radiniai

Svarbiausia literatūra

Abramauskienė R., „Valdovų rūmų židinių rekonstrukcijos“, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai ir jų atkūrimas europinės patirties kontekste / The Palace of the Grand Dukes of Lithuania and its Restoration within the Context of the European Experience, sud. / ed. V. Dolinskas, D. Steponavičienė, Vilnius, 2009, p. 43–60.

Blaževičius P., „Seniausieji Lietuvos šachmatai“, Lietuvos archeologija, Vilnius, 2008, t. 34, p. 59–104.

Kaminskaitė I., „XIII–XVII a. mediniai dirbiniai Vilniaus Žemutinėje pilyje“, Vilniaus žemutinė pilis XIV a.–XIX a. pradžioje: 2005–2006 m. istorinių šaltinių paieškos, sud. L. Glemža, Vilnius, 2007, p. 195–239.

Katalynas K., „Gotikos epochos krosnys Vilniaus žemutinėje pilyje“, Kultūros barai, 1989, nr. 1, p. 56–59.

Katalynas K., „Vilniaus koklių ornamentų prototipai“, Mokslas ir Lietuva, 1991, nr. 4, p. 101–108.

Kitkauskas N., „Autentiškos detalės ir analogai valdovų rūmų interjeruose“, Lietuvos pilys, t. 2, Vilnius, 2006, p. 27–31.

Kitkauskas N., Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Vilnius, 2009.

Kitkauskas N., Vilniaus pilys: statyba ir architektūra, Vilnius, 1989.

Kitkauskas N., „Vilniaus žemutinės pilies Valdovų rūmų architektūros retrospektyvinis vaizdas pagal tyrimų duomenis“, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai ir jų atkūrimas europinės patirties kontekste / The Palace of the Grand Dukes of Lithuania and its Restoration within the Context of the European Experience, sud. / ed. V. Dolinskas, D. Steponavičienė, Vilnius, 2009, p. 19–42.

Kuncevičius A., Die Kacheln aus dem Palast der Großfürsten in Vilnius, in: Archäologische Schätze aus Litauen. Begleitband zur gleichnamigen Ausstellung, hrsg. von Erwin Kiel, Ausst. Duisburg / Regensburg, Kat. Duisburg, 1992, s. 79–134.

Kuncevičius A., „Kokliai su herbais ir figūrinėmis kompozicijomis“, Kultūros barai, 1991, nr. 10, p. 71–74.

Kuncevičius A., Lietuvos viduramžių archeologija, Vilnius, 2005.

Kuncevičius A., „Renesanso epochos krosnys Vilniaus žemutinėje pilyje“, Kultūros barai, 1991, nr. 2, p. 65–67.

Kuncevičius A., Zakrauskas S., „Loviniai kokliai“, Kultūros barai, 1991, nr. 11, p. 74–76.

Kuncevičius A., Zakrauskas S., „Stačiakampiai plokštiniai kokliai“, Kultūros barai, 1991, nr. 12, p. 58–59.

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro Jogailaičio dvaro sąskaitų knygos (1494–1504), parengė D. Antanavičius, R. Petrauskas, Vilnius, 2007.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kasdienis gyvenimas: Lietuvos istorijos skaitinių chrestomatija, sud. A. Baliulis ir E. Meilus, Vilnius, 2001.

Lietuvos pilys, sud. J. Jurginis, Vilnius, 1971.

Pavlík Č., Vitanovský M., „Encyklopedie kachlů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku“, Ikonografický atlas reliéfů na kachlích gotiky a renesance, Praha, 2004.

Petrauskas R., Lietuvos diduomenė XIV a. pabaigoje–XV a.: sudėtis, struktūra, valdžia, Vilnius, 2003.

Przeszłość otwarta dla przyszłości. Pałac Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie, wyd. V. Dolinskas, Ė. Striškienė, Warszawa, 2006.

Puškorius A., Kalėjienė J., „XVI a. Vilniaus žemutinės pilies rūmų dvariškių avalynė“, Lietuvos pilys, t. 1, Vilnius, 2005, p. 52–67.

Rackevičius G., Arbaletas ir lankas Lietuvoje XIII–XVI a., Vilnius, 2002.

Remecas E., Vilniaus žemutinės pilies pinigų lobis (XIV a. pabaiga), Vilnius, 2003.

Skučienė A., Steponavičienė D., „Spynos ir raktai“, Baltų archeologija, 1996, nr. 1 (8), p. 14–15.

Sliesoriūnas F., Gedimino aikštė Vilniuje, Vilnius, 1980.

Steponavičienė D., Lietuvos valdovo dvaro prabanga XIII a. viduryje–XVI a. pradžioje, Vilnius, 2007.

Striškienė Ė., „XV a. reljefinės grindų plytelės Biblijine tematika Vilniaus Žemutinės pilies teritorijoje“, Lietuvos pilys, t. 2, Vilnius, 2006, p. 34–43.

Striškienė Ė., „XV–XVII a. grindų dangos archeologinių tyrimų duomenys ir istorinių grindų atkūrimo galimybės“, Vilniaus žemutinė pilis XIV–XIX a. pradžioje. 2005–2006 m. tyrimai, Vilnius, 2007, p. 240–271.

Tautavičius A., „Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai. Istorija ir tyrimai“, Baltų archeologija, 1996, nr. 1 (8), p. 2–13.

Tautavičius A., Vilniaus pilies kokliai (XVI–XVII a.), Vilnius, 1969.

Vilniaus Žemutinės pilies rūmai (1988 metų tyrimai), sud. V. Urbanavičius, t. 1, Vilnius, 1989.

Vilniaus Žemutinės pilies rūmai (1989 metų tyrimai), sud. V. Urbanavičius, t. 2, Vilnius, 1991.

Vilniaus Žemutinės pilies rūmai (1990–1993 metų tyrimai), sud. V. Urbanavičius, t. 3, Vilnius, 1995.

Vilniaus Žemutinės pilies rūmai (1994–1995 metų tyrimai), sud. V. Urbanavičius, t. 4, Vilnius, 1999.

Vilniaus Žemutinės pilies rūmai (1996–1998 metų tyrimai), sud. V. Urbanavičius, t. 5, Vilnius, 2003.

Vilniaus žemutinė pilis XIV a.–XIX a. pradžioje: 2002–2004 m. istorinių šaltinių paieškos, sud. R. Ragauskienė, Vilnius, 2006.

Vilniaus žemutinė pilis XIV a.–XIX a. pradžioje: 2005–2006 m. tyrimai, sud. L. Glemža, Vilnius, 2007.


 


Į viršų
Į svetainės pradžią
© Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai