EN  /   DE  /   FR  /   IT   /   PL  /   RU 
Kontaktai Svetainės struktūra Pritaikyta neįgaliems Klausiate‑atsakome Paieška
Į  skyriaus  pradžią   Į svetainės pradžią  
LEIDINIAI
Lankstukai

Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų leidiniai

Informacinis lankstukas

Parengė Gintarė Petuchovaitė
Išleido Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai Vilnius, 2011 m.

Sugrįžęs Barokas. Valdovų rūmų muziejaus vertybės

Parodos lankstukas

Teksto autoriai Dalius Avižinis, Vydas Dolinskas
Fotografai Vytautas Abramauskas, Mindaugas Kaminskas, Antanas Rukšėnas
Redaktorės Laima Kunickytė, Gintarė Petuchovaitė
Maketo autorė Giedrė Ringelevičienė
Išleido Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai Vilnius, 2011 m.

Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų edukacinės programos 2011 m.

Informacinis lankstukas

Išleido Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai Vilnius, 2011 m.

Kaip tai atsitiko Didžiajame mūšyje... Žalgirio atodangos
How this happened in the Great Battle... Exposé of Grunwald
Jak to było podczas Wielkiej Bitwy... Odsłony Grunwaldu

Parodos lankstukas

Teksto autorius Vydas Dolinskas
Dailininkė Giedrė Ringelevičienė
Redaktorė Laima Kunickytė
Išleido Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
Vilnius, 2010 m.

Tadeušo Popielio ir Zygmunto Rozvadovskio diorama Žalgirio mūšis

Informacinis lankstukas

Teksto autorius Marijus Uzorka
Dailininkas Gediminas Akelaitis (dizaino studija Savas takas ir ko)
Redaktorė Gintarė Petuchovaitė-Majauskė
Išleido Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
Vilnius, 2010 m.

Archeologo habil. dr. Vytauto Urbanavičiaus darbų paroda „Sugrąžinta praeitis“

Parodos lankstukas

Teksto autorės Eglė Griciuvienė, Birutė Verbiejūtė
Dailininkė Giedrė Ringelevičienė
Redaktorė Laima Kunickytė
Išleido Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai,
Pilių tyrimo centras „Lietuvos pilys“, Lietuvos dailės muziejus, Lietuvos nacionalinis muziejus
Vilnius, 2010 m.

Žalgirio mūšio 600 metų jubiliejaus (1410–2010) renginių programa

Informacinis lankstukas

Parengė Jolanta Karpavičienė, Vydas Dolinskas, Marijus Uzorka
Maketo autorė Giedrė Ringelevičienė (dizaino studija „Savas takas“ ir ko)
Redaktorė Laima Kunickytė
Išleido Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
Vilnius, 2010 m.

Liublino unija ir jos epocha Jano Mateikos kūryboje
The Union of Lublin and its Era in the Art of Jan Matejko
Unia lubelska i jej epoka w twórczości Jana Matejki

Parodos lankstukas

Teksto autoriai Birutė Verbiejūtė, Marijus Uzorka
Dailininkė Giedrė Ringelevičienė
Redaktorės Liuda Jakubčionienė, Laima Kunickytė
Išleido Lietuvos dailės muziejus ir Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
Vilnius, 2009 m.

Vavelis Vilniuje. Nuo Jogailaičių iki Abiejų Tautų Respublikos pabaigos
Wawel in Vilnius. From the Jagiellonians to the End of the Polish-Lithuanian Commonwealth
Wawel w Wilnie. Od Jagiellonów do końca Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Parodos lankstukas

Teksto autorius Kazimierz Kuczman
Dailininkai Giedrė Ringelevičienė, Kostas Stankevičius
Redaktorė Gintarė Petuchovaitė
Išleido Vavelio karališkoji pilis – Valstybiniai meno rinkiniai,
Lietuvos dailės muziejus, Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
Vilnius, 2009 m.

Lietuva senuosiuose istorijos šaltiniuose
Lithuania in Ancient Historical Sources

Parodos lankstukas

Teksto autorius Alfonsas Tamulynas
Dailininkė Giedrė Ringelevičienė
Redaktorė Gintarė Petuchovaitė
Išleido Lietuvos archyvų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės,
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Lietuvos dailės muziejus
Vilnius, 2009 m.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų ekspozicijos
Palace of the Grand Dukes of Lithuania Exhibitions

Informacinis lankstukas

Išleido Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
Vilnius, 2009 m.

Kaina - 0,40 Lt

Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų 2009 m. išleisti leidiniai

Informacinis lankstukas

Išleido Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
Vilnius, 2009 m.

Kaina - 0,40 Lt

Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai – praeitis atverta ateičiai
The Palace of the Grand Dukes of Lithuania – the past opens up to the future
Pałac Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie – przeszłość otwarta dla przyszłości
Der Palast der Großfürsten von Litauen – Zukunft der Vergangenheit
Дворец великих князей литовских – прошлое, открытое для будущего
Le Palais des grands-ducs de Lituanie : le passé ouvert sur l’avenir
Il Palazzo dei granduchi di Lituania: un passato aperto al futuro

Informacinis lankstukas

Teksto autorius Vydas Dolinskas
Dizaineriai Laima Prišmontaitė, Ričardas Birmanas
Redaktorės Birutė Mumėnaitė, Laima Kunickytė
Fotografai Vytautas Abramauskas, Antanas Lukšėnas, Mindaugas Kaminskas,
Vertėjai: Andrew Paul, Ramūnas Kondratas, Beata Piasecka, Irena Tumavičiūtė, Judith Lewonig, Елена Коницкая, Сергей Лавров, Liucija Černiuvienė, Loic Salfati, Guido Michelini
Išleido Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
Vilnius, 2010 m.

Kaina - 0,40 LtĮ viršų
Į skyriaus pradžią
Į svetainės pradžią
© Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai