EN  /   DE  /   FR  /   IT   /   PL  /   RU 
Kontaktai Svetainės struktūra Pritaikyta neįgaliems Klausiate‑atsakome Paieška
Į  skyriaus  pradžią   Į svetainės pradžią  
LEIDINIAI
Parodų katalogai

Kaip tai atsitiko Didžiajame mūšyje... Žalgirio atodangos
Jak to było podczas Wielkiej Bitwy... Odsłony Grunwaldu
How this happened in the Great Battle… Exposé of Grunwald

Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų katalogai, IV tomas

Skirta Žalgirio pergalės 600 metų jubiliejui (1410–2010)

Žalgirio pergalės atminties momentams skirti katalogo tekstai praplečia ir papildo Didžiojo mūšio istorinio įvaizdžio kontekstą. Leidinyje skelbiama 18 įvadinių studijų, kurias parengė kompetentingi autoriai iš Lietuvos, Lenkijos ir Švedijos. Kataloge pateikiama Žalgirio kautynių chronologija, apibūdinamas šio mūšio įvaizdis XV–XX a. mene, istoriografijoje, dailėje ir grožinėje literatūroje, pristatoma Jogailos bei Vytauto ikonografija, aptariamos Krokuvos ir Vilniaus katedrų – Lenkijos ir Lietuvos pergalių bei jų herojų įamžinimo vietų – tradicijos, taip pat supažindinama su daugybe kitų įžvalgų, susijusių su Žalgirio mūšio ir jo minėjimo kontekstu. Straipsniai iliustruoti daugiau kaip 200 XV–XX a. ikonografijos vaizdų, sukauptų iš 9 šalių ir 34 jų institucijų. Kataloge taip pat pristatoma daugiau negu 300 eksponatų, liudijančių Žalgirio atminties gyvybingumą. Į parodą jie surinkti iš 11 institucijų ir 5 privačių rinkinių Lietuvoje, Lenkijoje bei Ukrainoje. Eksponatų mokslinius aprašus rengė net 37 autoriai.

Sudarytojai Vydas Dolinskas, Birutė Verbiejūtė
Redaktoriai Laima Kunickytė, Rūta Bagužytė, Beata Piasecka, Albina Strunga
Vertimas į lietuvių kalbą Irena Aleksaitė, Miroslava Dvilevič, Birutė Januškaitė, Kazys Uscila
Vertimas į lenkų kalbą Beata Piasecka
Vertimas į anglų kalbą Albina Strunga, David French
Dizainas ir maketavimas Giedrė Ringelevičienė
Išleido Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
Vilnius, 2010 m.
512 p., iliustruota
Spausdino UAB „Standartų spaustuvė“, tiražas 500 egz. ISBN 978-609-95074-8-4

Kaina – 122 Lt

Liublino unija ir jos epocha Jano Mateikos kūryboje
The Union of Lublin and its Era in the Art of Jan Matejko
Unia lubelska i jej epoka w twórczości Jana Matejki

Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų katalogai, III tomas

Skiriama Profesoriaus Jerzy Lileiko atminimui

Tarptautinės parodos Liublino unija ir jos epocha Jano Mateikos kūryboje, skirtos Liublino unijos sudarymo 440 metų sukakčiai paminėti, katalogas iliustruoja žymaus lenkų dailininko, romantizmo atstovo, istorinės atminties ugdytojo kūrybą: paveikslą Liublino unija, jo sukūrimo istoriją iliustruojančias kompozicijas, atskirų asmenybių eskizus, istorines Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos Karalystės asmenybes. Tekstai skelbiami lietuvių, anglų ir lenkų kalbomis.

Sudarytojai ir tekstų autoriai Birutė Verbiejūtė, Marijus Uzorka
Redaktoriai Laima Kunickytė, Liuda Jakubčionienė, Ramūnas Kondratas, Beata Piasecka
Vertimas į anglų kalbą Ligija Kaminskienė
Vertimas į lenkų kalbą Beata Piasecka
Dizainas ir maketavimas Gediminas Akelaitis (dizaino studija „Savas takas“ ir ko)
Fotografai Piotr Ligier, Piotr Maciuk
Išleido Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
Vilnius, 2009 m.
64 p., iliustruota
Spausdino UAB „Logotipas“, tiražas 1 000 egz. ISBN 978-609-95074-6-0

Kaina – 7 Lt

Lietuvos sakralinė dailė V. Dokumentai. Knygos. Parodos kronika
Sacred Art of Lithuania V. Documents. Books. Exhibition Chronicle

Lietuvos tūkstantmečio programos ir
Jubiliejinių 2000 metų parodos „Krikščionybė Lietuvos mene“ katalogas

Reprezentacinių knygų rinkinio Lietuvos sakralinė dailė penktasis (paskutinis) tomas skirtas senosioms knygoms ir dokumentams. Knygoje pristatomas krikščionybės kelias į Lietuvą, atspindėtas įvairiais dokumentais, knygomis ir kitais paliudijimais. Šis tomas papildytas visos parodos kronika, nuosekliai pristatyta parodos Krikščionybė Lietuvos mene nuolatinių atnaujinimų raida ir veikusios atskiros parodos. Tekstai skelbiami lietuvių ir anglų kalbomis.

Tomo sudarytojai Vydas Dolinskas, Jolita Liškevičienė
Redaktorė Ilona Čiužauskaitė
Fotografai Antanas Lukšėnas, Mindaugas Kaminskas, Stasė Butrimienė, Regina Richter, Arūnas Baltėnas
Dailininkas Gediminas Akelaitis
Maketuotojas Ričardas Birmanas
Vertėjai Laimutė Zabulienė, Simon Westland Rees
Išleido Lietuvos dailės muziejus ir Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
Vilnius, 2009 m.
240 p., iliustruota
Spausdino UAB „Logotipas“, tiražas 800 egz. ISBN 978-609-426-002-5

Šį leidinį galima įsigyti Lietuvos dailės muziejuje (Bokšto g. 5, Vilnius).

Lietuva senuosiuose istorijos šaltiniuose
Lithuania in Ancient Historical Sources

Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų katalogai, II tomas

Lietuvos tūkstantmečio programos tarptautinės parodos „Lietuva senuosiuose istorijos šaltiniuose“ katalogas išleistas lietuvių ir anglų kalbomis. Unikaliame leidinyje pirmą kartą publikuojami svarbiausi tūkstantmetės Lietuvos istorijos dokumentai, pateikiami visų parodoje eksponuotų raštų pagrindiniai duomenys. Daugelis dokumentų išsamiai aprašyti ir pakomentuoti, atskleista jų reikšmė Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros raidai, tarptautiniams santykiams. Skelbiamos ir visų dokumentų didelio formato fotografijos, leidžiančios įžvelgti ir smulkesnes šių šaltinių detales – antspaudus, inicialus ir pan. Tuo siekiama, kad svarbiausių Lietuvos istorijos dokumentų tekstas, jų turinys, kartu ir dažnai daug ką pasakanti, paaiškinanti vaizdinė forma taptų istorinės atminties dalimi.

Katalogą sudarė Alfonsas Tamulynas, Birutė Verbiejūtė
Tekstų autoriai Rima Cicėnienė, Viktoras Domarkas, Liudas Glemža, Zigmantas Kiaupa, Rimvydas Petrauskas,
Vidas Račius, Idalia Rusnaczyk CSS, Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Alfonsas Tamulynas
Redagavo Laima Kunickytė, Ramūnas Kondratas
Vertimas į anglų kalbą Ramūnas Kondratas
Dizainą kūrė ir maketavo Gediminas Akelaitis, Ričardas Birmanas (dizaino studija „Savas takas“ ir ko)
Išleido Lietuvos archyvų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
Vilnius, 2009 m.
292 p., iliustruota
Spausdino UAB „Standartų spaustuvė“, tiražas 3 000 egz. ISBN 978-609-95074-4-6

Kaina – 25 LtVavelis Vilniuje. Nuo Jogailaičių iki Abiejų Tautų Respublikos pabaigos
Wawel w Wilnie. Od Jagiellonów do końca Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Wawel in Vilnius. From the Jagiellonians to the End of the Polish-Lithuanian Commonwealth

Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų katalogai, I tomas

Lietuvos tūkstantmečio programos tarptautinės parodos „Vavelis Vilniuje. Nuo Jogailaičių iki Abiejų Tautų Respublikos pabaigos“, surengtos Vavelio karališkosios pilies, Lietuvos dailės muziejaus ir Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų, katalogas išleistas trimis kalbomis (lietuvių, lenkų ir anglų). Parodos kataloge detaliai aprašomi 127 eksponatai, turintys lituanistinę vertę ir glaudžiai susiję su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, valdovų ir jų rezidencijų, diduomenės ir bajoriškosios visuomenės istorija.

Katalogą sudarė Jerzy T. Petrus, Kazimierz Kuczman, Vydas Dolinskas, Marijus Uzorka
Tekstų autoriai Romualdas Budrys, Krzysztof J. Czyżewski, Vydas Dolinskas, Marcin Fabiański, Dorota Gabryś, Kazimierz Kuczman, Beata Kwiatkowska-Kopka, Stanisława Link-Lenczowska, Dariusz Nowacki, Magdalena Ozga, Anna Petrus, Jerzy T. Petrus, Anna Piskorz, Magdalena Piwocka, Idalia Rsnaczyk CSS
Redagavo Gintarė Petuchovaitė, Laima Kunickytė, Beata Piasecka, Ramūnas Kondratas
Vertimas į lietuvių kalbą Irena Aleksaitė, Vydas Dolinskas
Vertimas į lenkų kalbą Beata Piasecka
Vertimas į anglų kalbą Irena French, David French, Ramūnas Kondratas
Dizainas ir maketavimas Giedrė Ringelevičienė (dizaino studija „Savas takas“ ir ko)
Išleido Vavelio karališkoji pilis – Valstybiniai meno rinkiniai,
Lietuvos dailės muziejus, Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
Vilnius, 2009 m.
126 p., iliustruota
Spausdino UAB „Standartų spaustuvė“
Lietuvių kalba tiražas 2 000 egz. ISBN 978-609-95074-1-5
Anglų kalba tiražas 700 egz. ISBN 978-609-95074-3-9
Lenkų kalba tiražas 700 egz. ISBN 978-609-95074-2-2

Kaina – 20 LtĮ viršų
Į skyriaus pradžią
Į svetainės pradžią
© Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai