Muzeum Narodowe – Pałac Wielkich Książąt Litewskich EN  /   DE  /   FR  /   IT   /   LT  /   RU 
Strona główna  
PUBLIKACJE

Wszystkie publikacje


Unia lubelska i jej epoka w twórczości Jana Matejki

Katalogi Pałacu Wielkich Książąt Litewskich, tom III

Pamięci Profesora Jerzego Lileyki

Opracowanie katalogu i autorzy tekstów Birutė Verbiejūtė, Marijus Uzorka
Redakcja katalogu Laima Kunickytė, Liuda Jakubčionienė, Ramūnas Kondratas, Beata Piasecka
Tłumaczenie na język polski Beata Piasecka
Opracownie graficzne katalogu Gediminas Akelaitis (Studio graficzne „Savas takas“ ir Ko)
Autorzy fotografii Piotr Ligier, Piotr Maciuk
Wydawca Muzeum Narodowe – Pałac Wielkich Książąt Litewskich
Wilno, 2009
64 p.
Druk „Logotipas“, nakład 1 000 egz. ISBN 978-609-95074-6-0

Cena 7 Lt

Wawel w Wilnie. Od Jagiellonów do końca Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Katalogi Pałacu Wielkich Książąt Litewskich, tom I

Opracowanie katalogu Jerzy T. Petrus, Kazimierz Kuczman, Vydas Dolinskas, Marijus Uzorka
Redakcja katalogu Laima Kunickytė, Gintarė Petuchovaitė, Beata Piasecka, Ramūnas Kondratas
Tłumaczenie na język litewski Irena Aleksaitė, Vydas Dolinskas
Tłumaczenie na język polski Beata Piasecka
Tłumaczenie na język angielski Irena French, David French, Ramūnas Kondratas
Opracowanie graficzne i skład katalogu Giedrė Ringelevičienė (Studio graficzne „Savas takas“ ir Ko)
Wydawcy Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, Litewskie Muzeum Sztuki,
Muzeum Narodowe – Pałac Wielkich Książąt Litewskich
Wilno, 2009
126 p.
Druk „Standartų spaustuvė“, nakład 700 egz. ISBN 978-609-95074-2-2

Cena 20 Lt

Ludwika Byszewska. Żurnal podróży do Wilna z roku 1786

Studia Pałacu Wielkich Książąt Litewskich, tom I

Oddajemy do rąk czytelników dwujęzyczną litewską-polską edycję dziennika podróży z Warszawy do Wilna, odbytej w 1786 roku przez Marię Ludwikę Byszewską – szambelanową ostatniego króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego.
To oryginalne świadectwo epoki, zawierające autentyczny i żywy opis Wilna, jego atrakcji turystycznych, budowli, rozrywek i mieszkańców, jest znakomitym źródłem do poznania życia codziennego na Litwie i w Wilnie w okresie oświecenia. Tekst dziennika, opublikowany w XIX wieku na podstawie fragmentów listów z podróży, został opatrzony wyczerpującym wstępem Ewy Manikowskiej oraz cennymi komentarzami Piotra Jacka Jamskiego. Dwujęzyczną edycję zawdzięczamy pracy tłumaczy: Beaty Piaseckiej i Vyturysa Jarutisa.

Żurnal opracował i komentarzami opatrzył Piotr Jacek Jamski
Wprowadzenie Ewa Manikowska
Opracowanie Vydas Dolinskas, Piotr Jacek Jamski, Ewa Manikowska
Redakcja Irena Babiliūtė, Beata Piasecka
Tłumaczenie na język litewski Vyturys Jarutis
Tłumaczenie na język polski Beata Piasecka
Opracowanie graficzne Laima Prišmontaitė (Studio graficzne „Savas takas“ ir Ko)
Skład i łamanie Ričardas Birmanas (Studio graficzne „Savas takas“ ir Ko)
Wydawcy Litewskie Muzeum Sztuki
Wilno, 2008
164 p.
Druk „Standartų spaustuvė“, nakład 500 egz. ISBN 978-9986-669-78-4Do góry
Strona główna
© Muzeum Narodowe – Pałac Wielkich Książąt Litewskich