EN  /   DE  /   FR  /   IT   /   PL  /   RU 
Kontaktai Svetainės struktūra Pritaikyta neįgaliems Klausiate‑atsakome Paieška
Į skyriaus pradžią   Į svetainės pradžią  
NAUJIENOS
Dėl Valdovų rūmų tarptautinio bendradarbiavimo sutarties

Informacinis pranešimas 2009-12-07

Varšuvos karališkoji pilis.
V. Abramausko nuotr.
2009 m. lapkričio 26 d. Vilniuje, o gruodžio 4 d. Varšuvoje buvo pasirašyta ilgalaikio bendradarbiavimo sutartis tarp Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų ir Varšuvos karališkosios pilies – Nacionalinio istorijos ir kultūros paminklo (Zamek Królewski w Warszawie – Pomnik historii i kultury narodowej). Joje numatomas šių Lietuvos ir Lenkijos nacionalinių kultūros paveldo institucijų bendradarbiavimas rengiant bendrus muziejų ir kitus kultūros projektus, parodas, keičiantis eksponatais, vykdant mokslines tiriamąsias programas, keičiantis specialistais ir patirtimi. Sutartį pasirašė Varšuvos karališkosios pilies – Nacionalinio istorijos ir kultūros paminklo direktorius prof. Andrzej Rottermund ir Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų direktorius dr. Vydas Dolinskas.

Tai jau antroji 2009 m. Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų pasirašyta tarptautinio bendradarbiavimo sutartis, susijusi su muziejininkyste ir moksliniais tyrimais. 2009 m. kovo 24 d. buvo pasirašyta pirmoji tokio bendradarbiavimo sutartis su kita istorinėje Lenkijos valdovų rezidencijoje įsikūrusia muziejine institucija – Krokuvos Vavelio karališkąja pilimi – Valstybiniais meno rinkiniais (Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe zbiory sztuki), kurią iš Vavelio pusės pasirašė pirmasis direktoriaus pavaduotojas, atsakingas už muziejinę ir mokslinę veiklą, Jerzy T. Petrus.

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai.
M. Kaminsko nuotr.
2009 m. Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai atnaujino tradicinius ryšius su Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmams Vilniuje artimiausiomis istorinėmis rezidencijomis Lenkijoje – Krokuvos ir Varšuvos karališkosiomis pilimis. Visas tris svarbiausias valdovų rezidencijas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Lenkijos Karalystėje, o nuo Liublino unijos – vadinamojoje Abiejų Tautų Respublikoje valdė tie patys valdovai iš Gediminaičių-Jogailaičių, Vazų ir kitų dinastijų, jas statė ir puošė tie patys menininkai, o valdovų meno ir kitos kolekcijos kartu su jais dažnai keliaudavo iš vienų rūmų į kitus. Panašus ir visų trijų rezidencijų likimas: nusiaubtuose Krokuvos rūmuose okupantai XIX a. įkūrė kareivines, Vilniaus rūmai tuo metu buvo sulyginti su žeme, o Varšuvos rūmai susprogdinti Antrojo pasaulinio karo metu. Tad visos trys rezidencijos buvo atkuriamos, rekonstruojamas jų interjero dekoras, rengiamos valdovų rezidencijos rangą ir istorines funkcijas atitinkančios ekspozicijos. Todėl pasirašytos sutartys padės toliau tęsti Valdovų rūmų Vilniuje atkūrimo ir ekspozicijų įrengimo darbus, bus galima remtis lenkų specialistų patirtimi, vykdant aktyvią parodų organizavimo, švietėjišką, kultūrinio turizmo informacijos sklaidos veiklą. Minėtų Lenkijos istorinių rezidencijų specialistai ir iki šiol aktyviai talkino savo patarimais atkuriant Valdovų rūmus Vilniuje. Simboliška, kad tokios bendradarbiavimo sutartys tarp Lietuvos ir Lenkijos valdovų istorinėse rezidencijose įsikūrusių muziejinių institucijų pasirašytos minint Liublino unijos sudarymo 440 metų sukaktį.

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai panašias bendradarbiavimo sutartis rengiasi pasirašyti taip pat su Feraros Este pilimi (Castello Estense di Ferrara, Italija), Drezdeno rezidenciniais rūmais (Residenzschloss Dresden, Vokietija), Gardino pilyse įsikūrusiu Gardino valstybiniu istorijos ir archeologijos muziejumi (Baltarusija), taip pat Baltarusijos nacionaliniu istoriniu kultūriniu muziejumi-draustiniu „Nesvyžius“.

Nuo 2003 m. su Valdovų rūmų atkūrimu bei ekspozicijų rengimu susijusių Lietuvos dailės muziejaus padalinių organizuotų tiriamųjų ekspedicijų metu, taip pat vykdant Europos valstybių valdovų rūmų pristatymo programą, Nacionaliniam muziejui Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmams pavyko užmegzti profesinius ryšius su daugiau kaip 100 daugelio Europos šalių valdovų ir didikų istorinių rezidencijų, o Valdovų rūmuose įsikūrus savarankiškai muziejinei institucijai – integruotis į šiose Europos rezidencijose veikiančių kultūros paveldo institucijų tarptautinius tinklus, ypač aktyviai palaikant santykius su tomis rezidencijomis, kurios istoriškai susijusios su Valdovų rūmais Vilniuje. Atkūrus ir atidarius Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmus lankytojams, šis bendradarbiavimas leis Lietuvoje plačiai pristatyti europinį kultūros paveldą bei užsienyje esančią lituanistinę medžiagą, Europos kultūrinius ir meninius ryšius su Lietuvos paveldu, istorija, taip pat propaguoti Lietuvos kultūros paveldą Europoje. Tokiu būdu Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, dar neatvėręs savo vartų lankytojams, sistemingai bei nuosekliai vykdydamas nacionaliniam muziejui keliamus tikslus bei uždavinius, rengiasi ir aktyviai tarptautinei muziejinei veiklai bei tampa svarbiu kultūrinės diplomatijos veiksniu. Tokie tarptautiniai ryšiai jau dabar padeda spręsti daugelį Valdovų rūmų atkūrimo, ekspozicijų parengimo, užsienyje esančios lituanistinės medžiagos kaupimo klausimų.


 

Į viršų
Į skyriaus pradžią
Į svetainės pradžią
© Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai