EN  /   DE  /   FR  /   IT   /   PL  /   RU 
Kontaktai Svetainės struktūra Pritaikyta neįgaliems Klausiate‑atsakome Paieška
Į skyriaus pradžią   Į svetainės pradžią  
NAUJIENOS
Dėl Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų veiklos 2009 m.

Informacinis pranešimas 2009-12-01

Valstybės biudžeto svarstymo metu pasirodė keli tendencingi pranešimai apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmus – statybą ir naujos įstaigos veiklą bei jos etatų skaičių. Pastarąjį klausimą norėtume pakomentuoti šiame pranešime. Į visus kitus rūpimus klausimus Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų administracija ir kiti darbuotojai pasirengę atsakyti rytoj, gruodžio 2 d., trečiadienį, 11 val. rengiamoje specialioje spaudos konferencijoje. Ji organizuojama Valdovų rūmuose. Žiniasklaidos atstovų laukiame Katedros aikštėje, prie Gedimino paminklo. Kviečiame dalyvauti ir tikimės Jūsų geranoriško dėmesio.

 1. Trijų institucijų – Lietuvos dailės muziejaus, Pilių tyrimo centro „Lietuvos pilys“ ir Vilniaus pilių direkcijos pagrindu nuo 2009 m. sausio mėn. formuojamas naujas (ketvirtas Lietuvoje) Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai (toliau – LDKVR). Tai naujo tipo muziejus Lietuvoje, nes jis nėra nei dailės, nei istorijos, nei archeologijos muziejus, o istorinės rezidencijos pobūdžio muziejus. Tokią muziejinę rūšį lemia istorinis atkurtas pastatas, kuriame muziejus kuriasi, t. y. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai. Šio muziejaus įkūrimas, struktūra, etatų skaičius buvo svarstomas ir patvirtintas 2007–2008 m. Valdovų rūmų atkūrimo ir paskirties komisijoje, taip pat 2009 m. LDKVR Taryboje. Pilnai atvėrus visus rūmus su visomis ekspozicijomis (daugiau nei 7 tūkst. kv. m vien ekspozicinio ploto, dar apie 3 tūkst. kv. m kito viešų paslaugų ploto), įstaigos minimalus darbuotojų skaičius nustatytas apie 150 etatų. Patyrę užsienio specialistai, kaip, pvz., Krokuvos Vavelio karališkosios pilies direktorius prof. J. Ostrowski, yra atkreipę dėmesį, jog su tokiu minimaliu darbuotojų skaičiumi gali būti sunku eksploatuoti Valdovų rūmų kompleksą, savo apimtimis mažai nusileidžiantį Vaveliui, kuriame darbuojasi bent 3 kartus daugiau žmonių. Visus LDKVR įstaigos darbus koordinuoja ir jų realizavime dalyvauja LDKVR administracija, kurią sudaro 8 asmenys (direktorius, 3 pavaduotojai, vyriausias fondų saugotojas, už viešuosius pirkimus atsakingas darbuotojas, atstovas ryšiams su visuomene). Atkreiptinas dėmesys, kad vienas iš direktoriaus pavaduotojų kartu yra atsakingas ir už personalo klausimus, t. y. įstaigoje nėra specialaus personalui skirto etato. Kitas pavaduotojas, turintis patirtį tiek ūkio, tiek mokslo reikaluose, susijusiuose su Valdovų rūmais, kuruoja šias abi veiklos sritis. Trečiasis pavaduotojas kuruoja visas LDKVR veiklos sritis, susijusias su vieša kultūrine-muziejine įstaigos veikla. Muziejuje taip pat dirba 1 kanceliarijos darbuotojas.

 2. 2009 m. liepos mėn. buvo planuojamas bent dalinis Valdovų rūmų atidarymas, todėl palaipsniui, etapais pradėtas LDKVR įstaigos personalo formavimas (iki 2009 m. gruodžio 1 d. įstaigoje dirbo 70 specialistų). Kolektyvo branduolį sudaro Pilių tyrimo centro specialistai (iš viso apie 30 darbuotojų), prie Valdovų rūmų tyrimų ir atkūrimo dirbę ilgiau nei 20 metų. Šie patyrę kultūros paveldo darbuotojai taip pat yra didelė vertybė. Jų kvalifikacija, žiniomis ir įdirbiu būtina pasinaudoti. Per 2009 m. suformuoti pagrindinių skyrių branduoliai, kurie rengiasi Rūmų atidarymui ir sistemingai veiklai, užtikrina rinkinių tinkamą saugojimą, konservavimą ir restauravimą, tyrimą bei populiarinimą, normalų įkurtos muziejinės įstaigos funkcionavimą. 2009 m. liepos mėn. LDKVR buvo pilnai pasirengę Rūmų atidarymui, ekspozicijų įrengimui, parodų suruošimui, edukacinei ir kitai veiklai, tačiau dėl organizacinių ir finansinių statybų problemų tąkart jie buvo atidaryti tik simboliškai. Po liepos mėnesio, kai visuomenė organizuotomis grupės galėjo lankyti Rūmus, jie vėl buvo uždaryti statybos darbams. Todėl dar kartą būtina akcentuoti, kad, nors ir neatvėręs durų, neturintis savo nuolatinių ekspozicinių ir kitų patalpų, LDKVR iš esmės vykdo visas nacionaliniam muziejui būdingas funkcijas, o ekspozicijas, parodas, edukacinius ir kitus renginius rengia partnerių patalpose, dažniausiai Lietuvos dailės muziejaus padalinyje – Taikomosios dailės muziejuje. Apsaugos darbuotojai, salių prižiūrėtojai, kitas techninis ir aptarnaujantis personalas, aišku, planuojamas priimti tik tuomet, kai bus aiški Rūmų atidarymo data.

 3. LDKVR, kaip nacionalinis muziejus, vykdo visas Lietuvos Respublikos muziejų įstatyme ir įstaigos Statute numatytas funkcijas, būdingas ir privalomas nacionaliniam muziejui. Nors įstaiga ir neturi savo ekspozicinių plotų, saugyklų, tačiau net ir tokiomis sunkiomis sąlygomis visi numatyti darbai vyksta planingai ir sparčiai. Tai paliudys jau pradėta rengti 2009 m. įstaigos veiklos ataskaita.

 4. 2009 m. LDKVR perėmė iš Lietuvos dailės muziejaus ir pradėjo perimti iš Pilių tyrimo centro „Lietuvos pilys“ eksponatus, kurių yra daugiau nei 300 tūkst. vnt. Kelis eksponatus 2009 m. įstaiga įsigijo arba gavo dovanų. Tai yra nacionalinis Lietuvos turtas, kuriuo privalu tinkamai rūpintis ir išsaugoti. LDKVR darbuotojai turi tam reikiamas visas kvalifikacijas. Eksponatai yra sisteminami, tvarkomi, tikrinami sąrašai, vykdoma pirminė apskaita, fotofiksacija, daromos topografinės kartotekos, pasirūpinta tinkamomis saugojimo sąlygomis ir priemonėmis, įrengtos laikinos saugyklos, vykdoma mikroklimato stebėsena, pradėtas vertybių inventorinimas ir skaitmeninimas. Per metus peržiūrima ir sutikrinama bei fiksuojama apie 30–40 tūkst. archeologinių radinių. Šiuos darbus vykdo Rinkinių apskaitos ir saugojimo skyrius, kuriame dirba vos 6 žmonės (kartu su vyr. fondų saugotoja). Į šį darbą taip pat yra įtraukti ir Mokslinių tyrimų centro darbuotojai (jų – archeologų, architektų, istorikų ir kt. – viso dirba 19 žmonių), kurie savo ruožtu toliau rengia intensyvių tyrimų ataskaitas, radinių sąrašus, vykdo kitus mokslinius tyrimus (pvz., dendrochronologinius), taip pat ir taikomuosius, aktualius Valdovų rūmų atkūrimui, ekspozicijų įrengimui, skelbia jų rezultatus. LDKVR konsultuoja visas būrys Lietuvos ir užsienio specialistų muziejininkų, mokslininkų, restauratorių (dr. N. Kitkauskas, habil. dr. R. Janonienė, habil. dr. V. Urbanavičius, R. Budrys, dr. J. Senvaitienė, prof. P. K. Žygas, dr. I. Kuizinienė, dr. E. Rimša, prof. J. Ostrowski, prof. A. Rottermund, prof. J. Lileyko, dr. M. Borella ir kt.).

 5. Mokslinių tyrimų centro darbuotojai taip pat dalyvauja Valdovų rūmų atkūrimo darbuose, rengia krosnių, grindų, židinių, sienų ir lubų dekoravimo projektinius pasiūlymus, taip pat kuria nuolatinių ekspozicijų – Rūmų istorinės ir architektūrinės raidos didaktinės ekspozicijos bei atkurtų interjerų ekspozicijos planus, dalyvauja rengiant parodas, leidžiant leidinius. Turint tokį įdirbį, statyboms pasibaigus, Rūmų ekspozicijos būtų galutinai įrengtos ir rūmai atverti lankytojams vos per 1–2 mėn.

 6. Restauracinės priežiūros grupė, kurioje dirba 8 specialistai, konservuoja, restauruoja ir rengia eksponavimui itin skaitlingą ir vertingą archeologinių radinių rinkinį – daugiau nei 300 tūkst. radinių. Šie darbuotojai taip pat prižiūri Rūmų autentiškų mūrų būklę. Tai ypač vertingo, unikalaus nacionalinio turto išsaugojimo ateities kartoms užtikrinimas. Į Restauravimo tarybą yra pakviesti ir kitų institucijų restauratoriai ekspertai arba aukščiausios kategorijos restauratoriai (dr. J. Senvaitienė, B. Kunkulienė, L. Vedrickienė, J. Lukšėnienė, R. Derkintis).

 7. Vienas svarbiausių viešos LDKVR veiklos uždavinių – vertingų savo rinkinių bei lituanistikos, esančios užsienyje pristatymas visuomenei. Todėl nuo 2004–2005 m. Lietuvos dailės muziejaus padalinyje – Taikomosios dailės muziejuje – LDKVR kartu su partneriais (Lietuvos dailės muziejumi, Pilių tyrimo centru ir Valdovų rūmų paramos fondu) surengė nuolat atnaujinamas ir papildomas dvi ilgalaikes ekspozicijas, skirtas Valdovų rūmų radiniams (nuolat eksponuojama apie 1,5 tūkst. vertybių) ir interjerų ekspozicijai įsigytoms bei dovanotoms vertybėms pristatyti (eksponuota apie 400 vertybių, dabar ekspozicija atnaujinama). Taigi, parodose ir ekspozicijose pristatoma ne po 20–50 eksponatų, kaip tai įprasta kai kuriuose kituose muziejuose. 2009 m. parengtos 3 didaktinės ekspozicijos, skirtos Valdovų rūmų istorijai bei atkūrimui ir interjero ekspozicijai (dvi iš jų įrengtos pačiuose Valdovų rūmuose).

 8. 2009 m. liepos mėn. Taikomosios dailės muziejuje kartu su partneriais (Krokuvos Vavelio karališkąja pilimi, Lietuvos dailės muziejumi, Lietuvos archyvų departamentu ir kt.) surengtos dvi monumentalios Lietuvos tūkstantmečio programos parodos „Vavelis Vilniuje. Nuo Jogailaičių iki Abiejų Tautų Respublikos pabaigos“ ir „Lietuva senuosiuose istorijos šaltiniuose“. Didelę dalį parodų koncepcijų kūrimo, ekspozicinių sąlygų parengimo, vitrinų parūpinimo, organizacinių, dokumentų sutvarkymo, logistinių, informacinių, leidybinių ir kitų darbų, rengiant šias parodas nuveikė LDKVR darbuotojai, pirmiausia Užsienio ryšių ir parodų skyriaus specialistai (3 darbuotojai), Pastatų priežiūros ir techninio aptarnavimo skyriaus darbuotojai. LDKVR taip pat prisidėjo ir rengiant Vilniaus dailės akademijos organizuotą tūkstantmečio parodą „Baltų menas“. Tuo LDKVR, be kita ko, įrodė, jog gali sėkmingai dirbti su partneriais Lietuvoje bei užsienyje ir įgyvendinti sudėtingiausius tarptautinius muziejinius projektus netgi finansinės krizės sąlygomis.

 9. 2009 m. liepos 6 d. LDKVR kartu su partneriais, pirmiausia Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos ir Prezidentūros kanceliarijos tarnybomis organizavo simbolinio Rūmų atidarymo ceremoniją ir Valdovų rūmų atkūrimo pristatymą Lietuvos vadovams bei užsienio svečiams. Į iškilmes buvo pakviesti ir Valdovų rūmų atkūrimui daugiausia talkinę ir šiais klausimais konsultavę Krokuvos Vavelio karališkosios pilies, Varšuvos karališkosios pilies, kitų institucijų specialistai.

 10. 2009 m. lapkričio mėn. LDKVR kartu su Lietuvos ir Lenkijos partneriais (Lietuvos dailės muziejumi, A. Mickevičiaus institutu Varšuvoje, Varšuvos ir Krokuvos nacionaliniais muziejais ir Lenkų institutu Vilniuje) Taikomosios dailės muziejuje įgyvendino jubiliejinę tarptautinę parodą „Liublino unija ir jos epocha Jano Mateikos kūryboje“. LDKVR šiuo atveju taip pat vykdė dagiausia parodos organizavimo, eksponatų atrankos, koncepcijos sukūrimo, logistikos, leidybos ir informacijos parengimo darbus, kuriuos atliko Užsienio ryšių ir parodų skyriaus bei Rinkinių apskaitos ir saugojimo skyriaus specialistai. Edukacijos ir lankytojų centro darbuotojai prisidėjo prie Lietuvos tūkstantmečio programos rezultatų pristatymo parodos, šiuo metu rengiamos Taikomosios dailės muziejuje, įgyvendinimo, teikė informaciją ir ikonografinę medžiagą, dalyvavo rengiant leidinius kilnojamai Lietuvos tūkstantmečio programos parodai „Lietuva: kultūra ir istorija“.

 11. 2009 m. lapkričio 19–20 d. LDKVR su partneriais (Lietuvos istorijos institutu, Vilniaus universiteto Istorijos fakultetu, Lenkų institutu Vilniuje, Lietuvos dailės muziejumi) sėkmingai surengė tarptautinę mokslinę konferenciją „Liublino unija: idėja ir tęstinumas“, kurioje dalyvavo 24 pranešėjai iš 6 valstybių. Didžiausia organizacinio darbo našta rengiant konferenciją teko LDKVR Reprezentacinių ir kultūrinių renginių skyriaus, Mokslinių tyrimų skyriaus ir kitiems darbuotojams. Konferencijai buvo parengtos programėlės lietuvių ir lenkų kalba, taip pat dviem kalbomis išleistos pranešimų tezės.

 12. Kita LDKVR rinkinių, tyrimų rezultatų pristatymo forma yra mokslinės ir pažintinės literatūros leidyba. LDKVR su jau minėtais partneriais šiemet išleido ar prisidėjo leidžiant 14 mokslinių studijų lietuvių, anglų, lenkų kalbomis (2 iš jų dar maketuojamos ar spausdinamos), taip pat 18 informacinių lankstinukų, schemų, plakatų ir pan., 31 atviruką ir pan. Suformuota perspektyvinė mokslinės ir edukacinės leidybos, tiesiogiai susijusios su Valdovų rūmų istorija, rinkiniais ir kita problematika, programa, kurioje be LDKVR specialistų dalyvauja žinomi Lietuvos mokslininkai – prof. A. Tyla. prof. E. Ulčinaitė, prof. J. Trilupaitienė, dr. I. Kuizinienė, dr. E. Rimša, prof. G. Michelini, dr. S. Narbutas ir kt. LDKVR specialistai per nepilnus metus parengė ir periodikoje paskelbė keliolika mokslinių ir mokslo populiarinimo straipsnių. 13. Trečia rinkinių, ekspozicijų, parodų pristatymo, švietimo, istorinės atminties ir pilietiškumo ugdymo sritis, kurioje aktyviai visus metus veikia LDKVR specialistai – tai edukacinės programos, akcijos, organizuotų grupių specialios ekskursijos ir pan. 2009 m. liepos mėn. LDKVR Edukacijos ir lankytojų centro (7 asmenys) bei Reprezentacinių ir kultūrinių renginių skyriaus darbuotojai (3 asmenys) sudarė sąlygas apžiūrėti iš esmės atkurtus, bet iki galo neįrengtus Valdovų rūmus daugiau nei 20 tūkst. lankytojų. Kitu metu, savaitgaliais, per pietų pertraukas ar po statybininkų darbo valandų per metus Valdovų rūmus apžiūrėti organizuotomis grupėmis, prisilaikant saugumo reikalavimų, sudarytos sąlygos dar daugiau nei 10 tūkst. žmonių. Vadinasi, net oficialiai neatvėrę durų nuolatiniam lankymui, LDKVR per metus bus sulaukę daugiau nei 30 tūkst. lankytojų. Be to, Taikomosios dailės muziejuje vykusiose ir vykstančiose bendrose parodose LDKVR darbuotojai taip pat rengia edukacines programas, akcijas, paskaitas, muzikines programas, knygų pristatymus, kultūros vakarus, kitus kultūros renginius (vien tūkstantmečio programos parodas per tris mėn. aplankė virš 25 tūkst. žmonių. Tai ir dalis LDKVR darbuotojų nuopelno, nes būtent jie organizavo 3 paskutinių dienų edukacines akcijas, kurių metu muziejų aplankė per 4 tūkst. lankytojų. Minėtų skyrių darbuotojai taip pat supažindina miesto ir visos Lietuvos gidus su Valdovų rūmų istorija, atkūrimu ir būsima veikla bei ekspozicijomis, teikia informaciją Lietuvos turizmo informacijos centrams, ateityje numato rengti specialius apmokymus gidams.

 14. LDKVR jau nuo 2004 m. (dar kaip Lietuvos dailės muziejaus struktūrinis padalinys) pradėjo kaupti informaciją, susijusią su Lietuvos valdovais, jų Vilniaus rūmais ir kitu lituanistiniu paveldu užsienyje. Rūmų didaktinėms ekspozicijoms ir mokslinei bei pažintinei leidybai jau dabar yra sukaupta didžiulė duomenų bazė su šių lituanistinių vertybių fotografijomis ir jų publikavimo teisėmis. Rinkinyje šiuo metu yra daugiau nei 1 tūkst. fotografijų. Taip pat nuolat vykdoma užsienio aukcionų, kitų antikvarinių vertybių pardavimo institucijų veiklos ir pasiūlos stebėsena, ieškant lituanistinių vertybių, galinčių praturtinti Valdovų rūmų bei Lietuvos kultūros paveldo nacionalinius rinkinius. Šiuos darbus vykdo Užsienio ryšių ir parodų skyriaus bei Rinkinių apskaitos ir saugojimo skyriaus darbuotojai.

 15. Visą LDKVR finansinę, ūkinę veiklą ir IT technologijas prižiūri Buhalterinės apskaitos skyrius (3 darbuotojai), Pastatų priežiūros ir techninio aptarnavimo skyriaus (7 darbuotojai) bei Informacinių technologijų skyriaus specialistai (4 darbuotojai). Tuo pačiu šie specialistai vykdo Valdovų rūmų atkūrimo darbų priežiūros darbus, tikrina įvairių sistemų funkcionavimą ir pan. Šių skyrių darbuotojai užtikrina ekspozicinės įrangos parūpinimą, jos sumontavimą, atlieka fizinius eksponatų transportavimo, ekspozicijų įrengimo darbus.

 16. LDKVR toliau rengė nuo 2002 m. vykstančius Valdovų rūmų atkūrimo darbus vykdančių organizacijų (Projektavimo ir restauravimo instituto, Pilių tyrimo centro „Lietuvos pilys“, Lietuvos dailės muziejaus, taip pat dalyvaujant Vilniaus pilių direkcijos, Valdovų rūmų paramos fondo atstovams) vadovų ir atstovų pasitarimus, kuriuose sprendžiami aktualiausi Valdovų rūmų atkūrimo, pritaikymo ir funkcionavimo klausimai, ruošė šių pasitarimų medžiagą, protokolus, dalyvavo aktualių Rūmų atkūrimo klausimų sprendime. LDKVR rengė ekspozicines schemas, interjerų dekoro planus ir pasiūlymus, vykdė ekspozicinės įrangos įsigijimo organizavimo užduotis ir pan. Šiuos darbus koordinavo ir vykdė Mokslinių tyrimų centro specialistai, LDKVR administracijos darbuotojai.

 17. LDKVR, kaip besikurianti nauja nacionalinė įstaiga, 2009 m. taip pat turėjo įgyvendinti eilę organizacinių darbų: sukurti kiekvieno skyriaus veiklos nuostatus, darbuotojų pareigines instrukcijas, Tarybos, būtinų komisijų, tarybų nuostatus ir pan. LDKVR veiklą, taip pat ir struktūros, etatų pagrįstumą nuo 2009 m. vasaros tikrina Valstybės kontrolės darbuotojai, o nuo lapkričio mėn. ir Kultūros ministerijos audito specialistai.

 18. Daugelis strateginių ir kasdienių darbų atsispindės LDKVR rengiamoje 2009 m. veiklos ataskaitoje, su kuria buvo planuojama supažindinti žiniasklaidą gruodžio mėn. viduryje. Tačiau aplinkybės verčia apie nuveiktus darbus arba kai kuriuos dar nebaigtus projektus pakalbėti ir juos pristatyti žiniasklaidai ir visuomenei jau dabar, kad būtų išsklaidyti nebūti mitai. LDKVR, kaip jauna, veržli institucija, siekia sekti pačių aktyviausių, didžiausią švietėjišką veiklą vykdančių Lietuvos ir užsienio muziejų pavyzdžiais, tapti moderniu, interaktyviu, plačiajai visuomenei atviru istorinės kultūros centru, o ne senienų saugykla, kuriai nereikalingi lankytojai. Todėl LDKVR veiklos sektini pavyzdžiai yra Lietuvos dailės muziejus, per metus vien parodų surengiantis apie 50–60, taip pat Krokuvos Vavelio karališkoji pilis, Varšuvos karališkoji pilis, tapusios Lenkijos turizmo vartais. LDKVR negali sau leisti apkerpėti, vegetuoti, dešimtmečiais kurti nuolatines ekspozicijas ir rengti 20–30 eksponatų parodėles, kurių pagrindą dažnai sudaro kitų muziejinių įstaigų metų metais restauruoti kūriniai.

 19. Kiekvienos įstaigos veiklos rezultatus būtina vertinti pirmiausia žvelgiant į sukurtą produktą ir jo kiekybinę išraišką dalijant iš darbuotojų skaičiaus (LDKVR darbuotojų kiekis per metus tolygiai didėjo, o 70 darbuotojų skaičių pasiekė tik rudenį). Atkreiptinas dėmesys, kad LDKVR pavyko suburti kompetentingą ir pajėgų realizuoti net ir sudėtingiausius projektus kolektyvą. Įstaigoje dirba 7 humanitarinių mokslų daktarai, 4 doktorantai, kurie baigia rengti disertacijas, tiesiogiai skirtas Valdovų rūmų tyrimo medžiagos mokslinei analizei. Keli darbuotojai studijuoja Lietuvos universitetų ir akademijų magistrantūroje. Restauratoriai taip pat yra patyrę ir aukštas kategorijas turintys specialistai. Dauguma kitų darbuotojų (archeologų, architektų, istorikų, muziejininkų) turi didelę savo srities veiklos patirtį, kurią įgijo dirbdami Pilių tyrimo centre „Lietuvos pilys“ arba Lietuvos dailės muziejuje bei gali šį įdirbį pritaikyti ir tęsti LDKVR veikloje. LDKVR sudaro sąlygas tolesniam darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, specialistai aktyviai dalyvauja mokslinėse konferencijose ir stažuotėse. Pvz., per 2004–2008 m. laikotarpį šie specialistai surengė 3 tarptautines ir 4 nacionalines parodas, daugiau nei 15 tarptautinių susitikimų ir pranešimų apie analogiškas istorines valdovų rezidencijas Europoje bei jų atkūrimą ir pritaikymą kultūriniams poreikiams (dalis pranešimų paskelbta kultūros savaitraštyje „Literatūra ir menas“, daugiau informacijos yra ir LDKVR internetinėje svetainėje). 2006 m. buvo suorganizuota Valdovų rūmų atkūrimui europiniame kontekste skirta mokslinė konferencija, kurios medžiaga atskira knyga (2 leidimai) paskelbta 2009 m. Todėl LDKVR kolektyvui yra įveikiami taip pat ir sudėtingi tarptautiniai projektai. Kvalifikuoti ir kompetentingi Valdovų rūmų darbuotojai gali realizuoti net keletą tokio pobūdžio projektų per vienerius metus. 2009 m. LDKVR pasirašė ilgalaikio bendradarbiavimo sutartis su Krokuvos Vavelio karališkąja pilimi, Varšuvos karališkąja pilimi (Lenkija), rengiamos sutartys su Feraros Este pilimi (Italija) bei Gardino karališkąja pilimi (Baltarusija).

 20. Šiuo metu baigiamas formuoti 2010 metų LDKVR veiklos planas. Institucija nežada mažinti tempų ir toliau aktyviai vykdo rinkinių tvarkymo ir saugojimo, vertybių propagavimo, parodų rengimo, edukacijos, leidybos, mokslinių tyrimų ir kitas programas. Vienu svarbiausių akcentų 2010 m. turėtų tapti Žalgirio mūšio jubiliejui skirtos tarptautinės parodos surengimas Vilniuje (su Lietuvos ir užsienio partneriais). Nuolat kaupiama ekspozicijų techninė įranga, formuojama mokslinė biblioteka, kurios duomenys įvedami į respublikos mastu koordinuojamą sistemą LIBIS. Taip pat perimami ir mokslo apyvartai pritaikomi žymių Lietuvos mokslininkų, Valdovų rūmų ilgamečių tyrinėtojų (prof. V. Urbanavičiaus, prof. S. Abramausko, dr. N. Kitkausko ir kt.) archyvai bei bibliotekos. Nuolat skaitmeninama itin didelės apimties ankstesnių archeologinių, architektūrinių, ikonografinių tyrimų medžiaga, kuri anksčiau buvo fiksuojama įprastais būdais. Tuo sudaromos sąlygos šios informacijos funkcionalumui bei prieinamumui. Informacija apie muziejaus fondus taip pat yra pradėta sisteminti ir fiksuoti respublikinėje muziejų elektroninėje duomenų bazėje LIMIS. Ši ir kita darbuotojų mokslinė veikla bei jos rezultatai, taip pat ir kita muziejaus informacija pristatomi kuriamoje ir nuolat tobulinamoje LDKVR internetinėje svetainėje (www.valdovurumai.lt). Dalis šios informacijos skelbiama net 7 kalbomis. Čia yra ir pradėta rengti duomenų bazė apie Valdovų rūmams įsigytas ir dovanotas vertybes. Per 2009 m. LDKVR paskelbė 314 įvairių žanrų informacinių pranešimų žiniasklaidoje ir internetinėje erdvėje apie savo veiklą ir svarbiausius vykdomus projektus. Pabrėžtina, kad didžiausia kliūtimi nuoseklios, sistemingos ir įvairialypės LDKVR veiklos plėtotei yra savų ekspozicinių plotų bei nuolatinių saugyklų neturėjimas. Todėl LDKVR nuoširdžiai dėkoja nacionaliniam Lietuvos dailės muziejui ir jo vadovybei, asmeniškai direktoriui Romualdui Budriui už visokeriopą pagalbą ir paramą, kuri labai svarbi ir reikšminga kuriantis naujajam Nacionaliniam muziejui Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmams. Taigi, net ir tokiomis nepalankiomis bei normalių veiklos sąlygų neužtikrinančiomis aplinkybėmis LDKVR sugeba vykdyti visus nacionaliniam muziejui Lietuvos respublikos muziejų įstatyme ir įstaigos Statute numatytus uždavinius ir siekti perspektyvių tikslų, kurie modeliuojami laikotarpiui iki 2014 m. ir detalizuojami įstaigos veiklos metiniuose ir perspektyviniuose planuose.


 

Į viršų
Į skyriaus pradžią
Į svetainės pradžią
© Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai