EN  /   DE  /   FR  /   IT   /   PL  /   RU 
Kontaktai Svetainės struktūra Pritaikyta neįgaliems Klausiate‑atsakome Paieška
Į skyriaus pradžią   Į svetainės pradžią  
NAUJIENOS
Dėl Valdovų rūmų veiklos 2009 m.

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai (toliau – LDKVR) buvo įsteigtas 2009 m. sausio 1 d. LRV 2008-07-09 nutarimu Nr. 712, remiantis LRV 2001-10-17 d. nutarimu Nr. 1235 patvirtinta Valdovų rūmų atkūrimo ir paskirties koncepcija, kurioje buvo numatyta įsteigti Valdovų rūmų nacionalinę įstaigą. Šios įstaigos formavimo principai, struktūra, etatų sąrašas buvo svarstomas ir patvirtintas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimo ir paskirties klausimų komisijos posėdžiuose 2007-01-25 (protokolo Nr. 8) ir 2007-06-28 (protokolo Nr. 16). Nutarta įstaigą palaipsniui formuoti iš tų institucijų, dirbusių prie Valdovų rūmų: Pilių tyrimo centro „Lietuvos pilys“, Lietuvos dailės muziejaus ir Vilniaus pilių direkcijos. Planuojant Rūmų atidarymą 2009 m., buvo nustatytas minimalus viso objekto darbuotojų skaičius – 153 etatai (administracija, mokslinis personalas, aptarnavimo darbuotojai, apsauga ir kt.).

Paaiškėjus, kad 2009 m. Rūmų įrengimas nebus baigtas, LDKVR personalas pradėtas formuoti taip, kad būtų sukurtas visų skyrių, dirbančių su muziejinės veiklos turiniu, branduolys, atsisakant pagalbinio personalo. Nuspręsta, neturint savo patalpų, vykdyti iš esmės visas Lietuvos muziejų įstatyme ir įstaigos statute nacionaliniam muziejui būdingas funkcijas kitose ekspozicinėse erdvėse, pasinaudojant Lietuvos dailės muziejaus panaudos būdu skirtomis tarnybinių patalpomis ir saugyklomis (Radvilų rūmuose), tarnybinėmis patalpomis atkurtų Valdovų rūmų pastogėje bei Taikomosios dailės muziejaus ekspoziciniais plotais.

LDKVR personalo augimo dinamika buvo tokia: 2009 m. sausio 8 d. dirbo 1 asmuo (direktorius); sausio 14 d. priimti 20 ankstesnių Lietuvos dailės muziejaus darbuotojų, kurių dauguma iki 2008 m. dirbo Pilių tyrimo centre; vasario 2 d. priimta 16 darbuotojų iš Pilių tyrimo centro; balandžio 27 d. priimta 13 darbuotojų; gegužės 9 d. – 9 darbuotojai; liepos–lapkričio mėn. – 14 žmonių (visais atvejais dalis darbuotojų buvo iš Pilių tyrimo centro, nes, baigęs darbus Valdovų rūmų teritorijoje, šis centras nebeturė užsakymų, o jo specialistai daugiau nei 20 metų dirbo prie Valdovų rūmų). Taigi, iš 72 (iš jų 2 yra tėvystės atostogose) LDKVR darbuotojų, beveik 40 specialistų perimta iš Pilių tyrimo centro. LDKVR šiandien dirba 7 mokslo daktarai ir 4 doktorantai.

Pagrindiniai LDKVR 2009 m. vykdyti darbai: perimti ir tvarkomi eksponatai iš Lietuvos dailės muziejaus, pradėtas radinių perėmimas iš Pilių tyrimo centro (viso bus perimta per 300 tūkst. vnt.), vykdoma eksponatų apskaita, inventorinimas, konservavimas, restauravimas, skaitmeninimas, moksliniai tyrimai; su partneriais surengtos 3 Lietuvos tūkstantmečio programos parodos, 1 kita tarptautinė paroda, 3 didaktinės ekspozicijos, 2 ekspozicijos atnaujintos ir išplėstos; surengta tarptautinė mokslinė konferencija; organizavus Rūmų lankymą liepos mėn., priimta per 20 tūkst. lankytojų, per metus viso – 30 tūkst. lankytojų; rengtos edukacinės programos, kultūriniai renginiai ir akcijos parodose, kuriose apsilankė per 25 tūkst. lankytojų; kartu su partneriais išleista 14 mokslinių knygų ir 18 kitų informacinių leidinių; išplatinta daugiau nei 300 informacinių pranešimų; dalyvauta rengiant Rūmų dekoravimo projektų kūrimą; parengti detalūs ekspoziciniai planai, pasirūpinta ekspozicine įranga, pasirengta Rūmų atidarymui; kaupiama biblioteka, archyvas, tvarkoma internetinė svetainė (www.valdovurumai.lt), kuriamos duomenų bazės; sukaupta informacija apie beveik 1000 lituanistinių vertybių, esančių užsienyje; pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su 4 užsienio partneriais; įdiegtos modernios buhalterinės apskaitos, inventorinimo programos, kitos IT technologijos; parengti strateginiai planai; vykdoma įstaigos kūrimo ir kita kasdienė muziejinė veikla.

Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų sistemingą, nuoseklią ir dar aktyvesnę veiklą neabejotinai neigiamai veikia savų ekspozicinių plotų neturėjimas. Tačiau ir tokiomis sąlygomis nauja kultūros institucija per metus nuveikė labai daug svarbių darbų, kuriais galėtų pasididžiuoti ir gerokai didesnį darbuotojų skaičių turinčios muziejinės įstaigos.


 

Į viršų
Į skyriaus pradžią
Į svetainės pradžią
© Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai