EN  /   DE  /   FR  /   IT   /   PL  /   RU 
Kontaktai Svetainės struktūra Pritaikyta neįgaliems Klausiate‑atsakome Paieška
Į skyriaus pradžią   Į svetainės pradžią  
NAUJIENOS
Tarptautinė mokslinė konferencija „Šventoji Jadvyga ir Lietuva“

Informacinis pranešimas 2010-03-24

Lietuvos didžiojo kunigaikščio (1377–1381, 1382–1384) ir Lenkijos karaliaus (1386–1434) Jogailos žmonos, Lenkijos sosto įpėdinės Jadvygos Anžujietės atvaizdas. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
Krokuvos vyskupų racionalas. Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Jogailos žmonos Jadvygos (1374–1399) dovana Krokuvos katedrai. Manoma, kad šį racionalą siuvinėjo pati Jadvyga. Krokuva, apie 1384–1386, XVI a. 3 ketv.
Krokuva, Vavelio katedros lobynas
Lietuvos didysis kunigaikštis (1377–1381, 1382–1384) ir Lenkijos karalius Jogaila (1386–1434) bei jo žmona Lenkijos karalienė Jadvyga (1384–1399).
Krokuvos Jogailos universiteto muziejus
Tomas Oskaras Sosnovskis, Jadvyga ir Jogaila. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
Dramblio kaulo diptikas, vaizduojantis Kristaus gyvenimo scenas
Manoma, kad jis priklausė Lenkijos karalienei Jadvygai ir buvo saugomas Krokuvos katedros lobyne,
Vokietija (Tiuringija arba Saksonija), XIV a. 3 ketv.
Kunigaikščių Čartoriskių fondas prie Krokuvos nacionalinio muziejaus

Š. m. kovo 26 d., penktadienį, 9.00 val. Taikomosios dailės muziejuje (Arsenalo g. 3A, Vilnius) vyks tarptautinė mokslinė konferencija „Šventoji Jadvyga ir Lietuva“, skirta šios iškilios istorinės asmenybės vaidmeniui Europos istorijoje, jos kultūrinėms bei konfesinėms sąsajoms su Lietuva. Renginiu taip pat siekiama aktualinti šv. Jadvygos atminimą, išryškinti istorinį Lietuvos, Vengrijos ir Lenkijos santykių kontekstą, skatinti šių valstybių kultūrinį bendradarbiavimą. Konferenciją globoja Lietuvos Respublikos kultūros ministras Remigijus Vilkaitis, Vengrijos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvos Respublikoje Péter Noszkó-Horvath, Lenkijos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvos Respublikoje Janusz Skolimowski.

Šventoji Jadvyga Anžujietė (1373/1374–1399) buvo Vengrijos ir Lenkijos karaliaus Liudviko I Didžiojo duktė, Lenkijos karalienė (nuo 1384 m.) ir Lietuvos vyriausioji kunigaikštienė, Lietuvos ir Lenkijos valdovo Vladislovo Jogailos žmona (nuo 1386 m.). Šios vedybos atvėrė kelią Lietuvos krikštui, susiejo Lietuvą ir Lenkiją dinastiniais ryšiais, sąlygojo mūsų šalies įsitraukimą į to meto Europos politinę, konfesinę ir kultūrinę erdvę. Jadvyga prisidėjo prie Vilniaus katedros ir kitų pirmųjų Lietuvos bažnyčių aprūpinimo liturginiais reikmenimis ir knygomis, sudarė sąlygas Katalikybės ir rašto kultūros sklaidai Lietuvoje. Kartu su Jogaila ši valdovė atkūrė Krokuvos universitetą, prie Prahos universiteto įsteigė Lietuvių kolegiją. Išsilavinusi, diplomatiška, pamaldi moteris aktyviai rėmė Katalikų bažnyčią, rūpinosi Krokuvos katedra, vienuolynais, subūrė to meto lenkų intelektualų elitą. Katalikų bažnyčia 1997 m. Jadvygą paskelbė šventąja ir Lenkijos globėja. Ši iškili asmenybė taip pat vadinama ir Lietuvos apaštale.

Konferencijoje pranešimus skaitys žinomi istorikai, Bažnyčios istorijos specialistai, kultūros istorijos tyrinėtojai iš Vengrijos, Lenkijos ir Lietuvos: habil. dr. Lidia Korczak, doc. dr. Marianne Sághy, dr. Maria Puskely SSND, prof. habil. dr. Jūratė Kiaupienė, doc. dr. Rimvydas Petrauskas, dr. Stephen C. Rowell, dr. Vydas Dolinskas ir kiti. Prelegentai nagrinės politinius bei diplomatinius santykius Vidurio ir Rytų Europoje XIV–XV a., išryškins Vengrijos ir Lietuvos istorinius kontaktus, analizuos Jadvygos bei Jogailos santuokos nulemtus pokyčius to meto Europos politinėje sistemoje, jų įtaką Lietuvos politinei ir kultūrinei raidai. Įvairiais aspektais bus aptartos ne tik Jadvygos, bet ir kai kurių kitų iškilių to meto moterų valdovių ir Katalikų bažnyčios šventųjų asmenybės, nusakytas jų vaidmuo, skleidžiant ir gilinant krikščionybės tradicijas Europoje, skatinant tautų religinį ir kultūrinį bendradarbiavimą. Daug dėmesio konferencijoje bus skirta šv. Jadvygos atminimo ženklams Vengrijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje.

Renginį organizuoja Lietuvos Stepono Batoro vengrų kultūros draugija, Vengrijos Respublikos ambasada Lietuvos Respublikoje, Vengrijos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Lenkijos Respublikos ambasada Lietuvos Respublikoje, Lenkijos institutas Vilniuje, Lietuvos dailės muziejus ir Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai.

Įėjimas į konferenciją atviras visuomenei, maloniai kviečiame apsilankyti.

Daugiau informacijos apie konferenciją teikia jos koordinatorė doc. dr. Marija Rubaževičienė
(tel. (8 5)  273 2391, mob. + 370 698  83 737).

Nuotraukos žiniasklaidai


 

Į viršų
Į skyriaus pradžią
Į svetainės pradžią
© Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai