EN  /   DE  /   FR  /   IT   /   PL  /   RU 
Kontaktai Svetainės struktūra Pritaikyta neįgaliems Klausiate‑atsakome Paieška
Į skyriaus pradžią   Į svetainės pradžią  
NAUJIENOS
Mirė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pilietis profesorius Ježis Lileika (Jerzy Lileyko)

Informacinis pranešimas 2009-12-03

Profesorius Jerzy Lileyko turėjo subtilų humoro jausmą
Profesorius Jerzy Lileyko parodos „Praeitis atverta ateičiai. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai Vilniuje“ atidarymo metu Varšuvos valstybiniame archeologijos muziejuje (2006)
Seni bičiuliai profesorius Jerzy Lileyko ir Lietuvos dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys po parodos Varšuvoje atidarymo (2006)
Profesorius Jerzy Lileyko sako kalbą per Lietuvos tūkstantmečio programos tarptautinių parodų „Vavelis Vilniuje. Nuo Jogailaičių iki Abiejų Tautų Respublikos pabaigos“ ir „Lietuva senuosiuose istorijos šaltiniuose“ atidarymą 2009 m. liepos 5 d. Taikomosios dailės muziejuje, Vilniuje
Ponia Halina Lileyko, profesorius Jerzy Lileyko ir Lietuvos dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys Taikomosios dailės muziejuje (2009)
Profesorius Jerzy Lileyko diskutuoja su Krokuvos Vavelio karališkosios pilies direktoriaus pavaduotoju Jerzy T. Petrus vienoje Valdovų rūmų salių (2009)
Profesorius Jerzy Lileyko pasirašo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų garbės knygoje 2009 m. liepos 6 d., įvykus simbolinio Rūmų atidarymo ceremonijai
Profesoriaus Jerzy Lileyko įrašas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų garbės knygoje 2009 m. liepos 6 d., įvykus simbolinio Rūmų atidarymo ceremonijai
Profesorius Jerzy Lileyko ir Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų direktorius dr. Vydas Dolinskas diskutuoja apie Valdovų rūmų atkūrimą ir ekspozicijų įrengimą Vilniaus paveikslų galerijos (Chodkevičių rūmų) balkone (2009)
Profesorius Jerzy Lileyko Chodkevičių rūmų balkone (2009)
Profesoriaus Jerzy Lileyko parengtas pasiūlymas dėl atkuriamų Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų trečiojo aukšto (piano nobile) istorinės funkcinės schemos ir ekspozicijos įrengimo principų (2006)
Profesoriaus Jerzy Lileyko parengtas pasiūlymas dėl atkuriamų Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų renesansinių salių sienų dekoravimo principų (2006)

Šių metų gruodžio 2 d. Varšuvoje (Lenkija) į Viešpaties namus iškeliavo vienas žymiausių lietuvių kilmės lenkų meno istorikų, dažnai vadintas Lenkijos meno istorijos patriarchu, valdovų mecenatystės, karališkųjų insignijų, istorinių rezidencijų tyrinėtojų, popiežiaus Jono Pauliaus II Liublino katalikiškojo universiteto profesorius habilituotas daktaras Ježis Lileika (Jerzy Lileyko).

Šviesaus atminimo Profesorius gimė 1932 m. Lietuvos Brastoje. Jis visada pabrėždavo esąs lietuvis, senosios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pilietis. Studijavo Varšuvos universitete, mokslinį darbą pradėjo vadovaujamas garsių lenkų meno istorikų Vladislovo Tomkevičiaus (Władysław Tomkiewicz) ir Stanislovo Lorenco (Stanisław Lorentz), kurie taip pat buvo artimai susiję su Lietuva ir daug dėmesio savo darbuose skyrė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės paveldui. Baigęs studijas, Profesorius dirbo Lazienkų karališkųjų rūmų muziejuje, vėliau Varšuvos miesto istorijos muziejuje, o 1974–1979 m. itin aktyviai prisidėjo prie Varšuvos karališkosios pilies atkūrimo projektavimo ir įgyvendinimo, ekspozicijų įrengimo darbų. Prisiminęs Varšuvos pilies atkūrimą, Profesorius juokaudavo, kad tuo metu sklido kalbos, esą šią lenkų karalių rezidenciją atstato „keturi lietuviai“: prof. Stanislovas Lorencas (Stanisław Lorentz), prof. Aleksandras Geištoras (Aleksander Gieysztor), prof. Janas Zachvatovičius (Jan Zachwatowicz) ir prof. Ježis Lileika (Jerzy Lileyko).

Nuo 1980 m. Jis dirbo Lenkijos mokslų akademijos Meno institute Varšuvoje, kuriame sulaukė emeritūros. Nuo 1988 m. Profesorius savo veiklą susiejo su Liublino katalikiškuoju universitetu, o 1989 m. tapo Naujųjų laikų meno istorijos katedros vedėju. 1992 m. tapo ordinariniu Liublino katalikiškojo universiteto profesoriumi, o 1996 m. jam patvirtintas Lenkijos mokslų akademijos mokslinis profesoriaus titulas.

Lenkijoje, Lietuvoje, Ukrainoje, Baltarusijoje (visos – buvusios Abiejų Tautų Respublikos politinės ir kultūrinės tradicijos paveldėtojos) Profesorius Ježis Lileika buvo ir yra laikomas vienu žymiausių, kompetentingiausių, produktyviausių valdovų mecenatystės, Respublikos Seimo, kultūros istorijos, Varšuvos praeities ir šio miesto karališkosios rezidencijos tyrinėtojų. Profesorius parengė ir išleido keliolika monumentalių veikalų, tapusių meno ir kultūros istorijos tyrinėjimų klasika, pvz.: lenkų, anglų, prancūzų, rusų, vokiečių, italų, ispanų kalbomis išleistas „Varšuvos karališkosios pilies vadovas“ (1980), „Senieji Varšuvos karališkosios pilies rinkiniai“ (1983), „Varšuvos pilis – karališkoji rezidencija ir Respublikos valdžios buveinė 1569–1763 m.“ (1984), „Kasdienis Varšuvos gyvenimas Vazų laikais“ (1984), „Lenkijos regalijos“ (1988), „Senosios Lenkijos architektūros perlai“ (1993), „Lenkijos seimas: tradicija, ikonografija, menas“ (2003) ir kt. Jis taip pat buvo daugelio mokslinių konferencijų organizatorius ir jų medžiagos, kitų straipsnių rinkinių leidėjas ir redaktorius (pvz., „Respublikos rytinių kraštų meno XVI–XVIII a.“, 2000), kelių šimtų mokslinių publikacijų periodinėje spaudoje autorius, redagavo periodinį mokslinį leidinį „Renesanso ir Baroko meno studijos“, rašė apie Lenkijos ir Lietuvos valdovų Lazenkų, Ujazdovo, Kazimiero rezidencijas.

Profesorius buvo labai mylimas ir gerbiamas studentų, nes jiems skyrė itin daug dėmesio ir laiko, dirbo su jais kaip su jaunaisiais kolegomis, noriai dalijosi savo žiniomis, įžvalgomis, patirtimi. Todėl Liublino katalikiškajame universitete Profesorius laikomas vienu žymiausių pedagogų, jaunosios lenkų dailės ir kultūros istorijos tyrinėtojų kartos ugdytojų, vien Liublino universitete 1990–2004 m. vadovavęs 92 magistro darbams ir 4 daktaro disertacijoms. Profesorius išsiskyrė ypatingu kuklumu, subtiliu kultūringumu, tvirtomis moralinėmis nuostatomis bei nenuilstančiu darbštumu.

Visuose savo mokslo darbuose Profesorius daug dėmesio skyrė Lietuvai, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybingumui, kultūros ir meno paveldui, pabrėždamas savitą Lietuvos statusą Abiejų Tautų Respublikoje bei atkreipdamas dėmesį į būdingus Lietuvos meno bei kultūros raidos aspektus. Ilgametė pažintis ir profesiniai interesai jį siejo su daugeliu Lietuvos mokslininkų. Kaip ir Česlovas Milošas, Profesorius Ježis Lileika visada pabrėždavo, kad jaučiasi istoriniu Lietuviu, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tradicijos tęsėju. Pastaraisiais dešimtmečiais Profesorius buvo vienas uoliausių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimo šalininkų ir rėmėjų, vienas pagrindinių ekspozicijų įrengimo, istorinės patalpų funkcijų sistemos atkūrimo oficialių konsultantų, pakviestų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos. 2009 m. liepos 6 d. Profesorius paskutinį kartą lankėsi mėgstamame Vilniuje ir dalyvavo simbolinio atkurtų, bet neįrengtų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atidarymo ceremonijoje. Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų kolektyvas džiaugiasi, kad galėjo bendrauti su išskirtine garbia asmenybe – Profesoriumi Ježiu Lileika, pažinti jo mokslinę kompetenciją ir žmogišką bičiuliškumą.

Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų, kitų institucijų, prisidėjusių prie Rūmų atkūrimo – Lietuvos dailės muziejaus, Pilių tyrimo centro „Lietuvos pilys“, Projektavimo ir restauravimo instituto, Vilniaus pilių direkcijos – vardu nuoširdžiausiai dėkojame Profesoriui už paramą ir pagalbą, už svarbų padrąsinimą itin sunkiais nepagrįstos kritikos laikais. Profesoriaus šviesus atminimas įamžintas ne tik klasika tapusiose knygose, ne tik po Antrojo pasaulinio karo atstatytos Varšuvos karališkosios pilies mūruose, bet ir atkurtuose Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmuose Vilniuje. Amžinąjį atilsį suteik Jam Viešpatie... Reiškiame gilią ir nuoširdžiausią užuojautą Profesoriaus našlei poniai Halinai.

Profesoriaus Ježio Lileikos (Jerzy Lileyko) laidotuvės įvyks gruodžio 8 d., antradienį, Varšuvos priemiesčio Vavžyševo (Wawrzyszew) kapinėse, laidotuvių pamaldos – 12 val. netoliese esančioje Šv. Marijos Magdalenos bažnyčioje.

 

Profesoriaus Jerzy Lileyko įrašas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų garbės knygoje:

Sveikinimai ir pagarba Lietuvos restauratorių, architektų vadovams ir visiems kitiems, prisidėjusiems prie puikių Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų Vilniuje atstatymo.
Garbė Jiems!
Tegul Rūmai gyvuoja dar tūkstantį metų!

Jerzy Lileyko
Halina Lileyko

Vilnius, 2009 m. liepos 6 d.


 

Į viršų
Į skyriaus pradžią
Į svetainės pradžią
© Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai