EN  /   DE  /   FR  /   IT   /   PL  /   RU 
Kontaktai Svetainės struktūra Pritaikyta neįgaliems Klausiate‑atsakome Paieška
Į skyriaus pradžią   Į svetainės pradžią  
NAUJIENOS
Valdovų rūmų muziejui dovanotos ir skirtos eksponuoti unikalios vertybės

Informacinis pranešimas 2010-03-09

Christophorus Hartknoch (1644–1687), „De Republica Polonica duobus libris illustrata“, Frankfurtas prie Maino, Leipcigas, 1687 m. Prof. habil. dr. Algimanto Miškinio dovana
Nežinomo Lietuvos dailininko paveikslas, vaizduojantis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenės papulkininkį Anuprą Prozorą, XVIII a. pab., aliejus, drobė. Kan. dr. Algimanto Vinco Kajacko dovana
Olandų dailininkas Pieter Nason (1612–1688), Fryzlando, Groningeno ir Drentės vietininko kunigaikščio Wilhelmo Friedricho von Nassau-Dietzo (1613–1664) portretas, medis, aliejus. Prof. habil. dr. Algimanto Miškinio dovana
Nežinomo dailininko paveikslas „Švč. Dievo Motina su Kūdikiu“, XVI a., medis, aliejus. Edmundo Armoškos kolekcija. Perduotas Nacionaliniam muziejui Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmams ilgam laikui saugoti ir eksponuoti

Per pirmuosius du 2010 m. mėnesius Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų rinkinius papildė keturios unikalios vertybės. Gautos trys itin vertingos dovanos, o vienas unikalus paveikslas perduotas ilgam laikui saugoti ir eksponuoti. Tokiu būdu žymūs Lietuvos kolekcininkai ir Valdovų rūmų muziejus padeda gausinti Lietuvos nacionalinį turtą bei puoselėti šalies kultūros paveldą.

Vilkaviškio vyskupijos katedros kanauninkas, Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos ir Kauno Vytauto Didžiojo universiteto ilgametis dėstytojas, docentas, teologijos daktaras Algimantas Vincas Kajackas, kuriam 2010 m. vasario 16 d. už išskirtinę pastoracinę, pedagoginę ir kultūrinę veiklą įteiktas ordinas „Už nuopelnus Lietuvai“, padovanojo nežinomo Lietuvos dailininko XVIII a. pabaigoje sukurtą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenės papulkininkio Anupro Prozoro portretą. Tai jau antroji kan. A. V. Kajacko dovana Valdovų rūmams. 2009 m. mecenatas dovanojo XVII a. nežinomo dailininko meistriškai sukurtą Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Jono Kazimiero Vazos portretą.

Žymiausias Lietuvos urbanistikos istorijos tyrinėtojas, Lietuvos mokslų akademijos akademikas, profesorius, habilituotas daktaras Algimantas Miškinis taip pat yra ir garsus kolekcininkas. Daugumą savo rinkinių jis yra skyręs Kauno miestui. Šis mecenatas Valdovų rūmų muziejui padovanojo dvi itin vertingas dovanas. Tai iš Rytų Prūsijos kilusio, Karaliaučiuje studijavusio bei šiame mieste ir Kaune, Vilniuje bei Torunėje dirbusio garsaus istoriko, Prūsijos, Lietuvos ir Lenkijos praeities bei lietuvių kalbos tyrinėtojo, Mato Pretorijaus bendradarbio Christopho Hartknocho (1644–1687) parengta knyga „De Republica Polonica duobus libris illustrata“. Ji buvo išleista Frankfurte prie Maino ir Leipcige 1687 m. Ši dovana pagausins kaupiamą Valdovų rūmų bibliotekos rinkinį. Spėjama, kad antroji akademiko dovana Valdovų rūmų muziejui – žymaus olandų dailininko Pieterio Nasono (1612–1688) sukurtas Fryzlando, Groningeno ir Drentės vietininko kunigaikščio Wilhelmo Friedricho von Nassau-Dietzo (1613–1664) portretas. Itin aukštą dailininko meistriškumą liudijantis kūrinys papildys užsienio šalių, su kuriomis Vazų dinastijos valdovai palaikė glaudžius ryšius, valdovų portretų galeriją. XVI−XVII a. ji buvo sukaupta Vilniaus rezidencijoje, vėliau išblaškyta po įvairias šalis, o šiuo metu yra vėl renkama ir bus eksponuojama vienoje iš atkurtų Valdovų rūmų salių.

Vienas žymiausių Lietuvos kolekcininkų Edmundas Armoška Valdovų rūmų muziejui ilgam laikui saugoti perdavė unikalų XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dailės kūrinį – paveikslą „Švč. Dievo Motina su Kūdikiu“, kuris buvo eksponuojamas Lietuvos tūkstantmečio programos parodoje „Krikščionybė Lietuvos mene“ ir E. Armoškos dailės kolekcijos parodoje. Tai vienas ankstyviausių Lietuvos krikščioniškojo meno paveldo paminklų, išsaugotų mūsų šalyje. Šį itin vertingą paveikslą numatoma eksponuoti Valdovų rūmų gotikinėje antikameroje. Kolekcininkas E. Armoška 2008 m. Valdovų rūmų muziejui dovanojo XVI a. italų meistrų sukurtą įspūdingą marmuro skulptūrą, vaizduojančią Genujos dožą Andrea Doria.

Nuotraukos žiniasklaidai


 

Į viršų
Į skyriaus pradžią
Į svetainės pradžią
© Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai