Muzeum Narodowe – Pałac Wielkich Książąt Litewskich EN  /   DE  /   FR  /   IT   /   LT  /   RU 
   
Archiwum
 
 
Historia Pałacu 
Wystawy 
Publikacje 
 
Strona główna
WYSTAWY

Jak to było podczas Wielkiej Bitwy... Odsłony Grunwaldu

10 listopada 2010 – 30 stycznia 2011
Pałac Radziwiłłów, ul. Vilniaus 22, Wilno

Międzynarodowa wystawa „Jak to było podczas Wielkiej Bitwy... Odsłony Grunwaldu” – zorganizowana z okazji 600-lecia historycznej bitwy, której wynik przesądził o losach Litwy, Polski i całego regionu Europy – jest jedną z ostatnich imprez kończących obchody roku jubileuszowego, jednym z ostatnich wydarzeń kulturalnych uświetniających obchody tej rocznicy na Litwie. Prezentowana wystawa, będąca wynikiem współpracy pomiędzy muzeami z Litwy, Polski i Ukrainy, przy udziale naukowców i animatorów kultury z Niemiec, Szwajcarii, Austrii, Szwecji i Czech, świadczy o kultywowaniu wspólnej pamięci historycznej Litwinów, Polaków, Ukraińców i innych narodów związanych tradycją grunwaldzką, o możliwościach przezwyciężenia stereotypów z przeszłości, o potrzebie kontaktów w dobie obecnej, jak też o nadziei na przyszłą wspólnotę w zjednoczonej Europie.

Więcej >


Do góry
Strona główna
© Muzeum Narodowe – Pałac Wielkich Książąt Litewskich