EN  /   DE  /   FR  /   IT   /   PL  /   RU 
Kontaktai Svetainės struktūra Pritaikyta neįgaliems Klausiate‑atsakome Paieška
Į  skyriaus  pradžią   Į svetainės pradžią  
RENGINIAI
Pristatoma fundamentali studija apie Valdovų rūmus

2009 m. sausio 29 d. Lietuvos mokslų akademijos Didžiojoje salėje (Gedimino pr. 3) pristatyta Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato, architekto restauratoriaus dr. Napalio Kitkausko monumentali knyga „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai“.

N. Kitkausko knygos viršelis
Fundamentalios studijos autorius – ilgametis Vilniaus pilių teritorijos, Katedros, Valdovų rūmų tyrinėtojas, daugelio mokslinių knygų ir straipsnių autorius, vienas pirmųjų Valdovų rūmų atkūrimo idėjos puoselėtojų, ją suformulavusių dar 1983-aisiais. 1987 m . pradėti nuoseklūs rūmų teritorijos archeologiniai ir architektūriniai tyrimai, vykdomi iki šiol. Valdovų rūmų atkūrimo vizija formavosi kartu su nacionaliniu Atgimimu, su Sąjūdžio proveržiu. Rūmų atkūrimas suvoktas kaip tautinei savimonei ir istorinei atminčiai svarbaus Lietuvos suverenumo simbolio sugrąžinimas, istorinės tiesos restitucija. Dauguma Lietuvos gyventojų karštai palaikė Valdovų rūmų atkūrimo projektą, rėmė vykdomus darbus. Idėjos sklaidai ypač svarbios dr. N. Kitkausko gausios mokslinės ir mokslo populiarinimo publikacijos. Autorius parengė ir 1989 m . išleido išsamią studiją „Vilniaus pilys: statyba ir architektūra“, – už ją po metų buvo suteikta Lietuvos Respublikos nacionalinė kultūros ir meno premija.

Naujoji dr. N. Kitkausko monografija „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai“ apibendrina pastarųjų dviejų dešimtmečių sistemingų ir nuoseklių kompleksinių (archeologijos, architektūros, meno istorijos, ikonografijos, istorijos ir kt.) Valdovų rūmų teritorijos tyrimų rezultatus. Knygoje taip pat supažindinama su mokslinėse ekspedicijose sukaupta kitų Europos šalių istorinių rezidencijų tyrimų ir atkūrimo, restauravimo bei modernaus panaudojimo patirtimi. Autorius išsamiai ir pagrįstai argumentuoja, jog Valdovų rūmai bei jų atskiri elementai atkurti labai kruopščiai ir remiantis išsamiu tyrimų medžiagos bei analogų pažinimu. Knygoje pristatomas ir interjerų atkūrimo bei ekspozicijų įrengimo mokslinis pagrįstumas.

Dr. N. Kitkausko knygą „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai“ išleido „Kultūros“ leidykla. Rėmėjai – LR Vyriausybė, Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija, Valdovų rūmų paramos fondas, AB „Kauno tiltai“, UAB „Informacinės technologijos“.

Knygos pristatyme dalyvavo jos autorius dr. Napalys Kitkauskas, Lietuvos mokslų akademijos prezidentas akad. prof. Zenonas Rokus Rudzikas, LDK valdovų rūmų atkūrimo ir paskirties klausimų komisijos vadovas prezidentas Algirdas Brazauskas, Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų direktorius dr. Vydas Dolinskas, istorikai prof. dr. Eugenijus Jovaiša, akad. prof. Antanas Tyla, dr. Romas Batūra, architektas restauratorius Romanas Jaloveckas, geologas prof. Algimantas Grigelis, kiti mokslininkai ir kultūros veikėjai.

Renginį ves Lietuvos kultūros politikos instituto vadovas Antanas Staponkus ir Mokslininkų rūmų direktorė Aldona Daučiūnienė. Pristatyme dalyvavo Lietuvos mokslų akademijos choras (dirigentas ir meno vadovas Vytautas Verseckas).


 

Į viršų
Į skyriaus pradžią
Į svetainės pradžią
© Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai