EN  /   DE  /   FR  /   IT   /   PL  /   RU 
Kontaktai Svetainės struktūra Pritaikyta neįgaliems Klausiate‑atsakome
Į svetainės pradžią  
RINKINIAI, RINKMENOS
Eksponatų duomenų bazė


Paieška
Pavadinimas:  
Pobūdis: Šalis:
Laikotarpis: Įsigijimo data:VR-1
Mathias Zündt (apie 1498–1572)
„Gardino vaizdas“ (lotyniškoji versija)
Vokietija, Niurnbergas
1568 m.
Vario raižinys
35 x 102 cm
2003 m. dr. Tomaszo Niewodniczańskio (Bitburgas, Vokietija) dovanota Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmams.
Viešai eksponuojama Taikomosios dailės muziejuje, Vilniuje, nuo 2005 m.

Graviūra, atspindinti Albrechto Dürerio mokyklos įtaką, sukurta pagal Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Žygimanto Augusto rūmų dailininko Johann Adelhauser piešinį. Kūrinys vaizduoja Gardiną 1568 m. liepą, kai šiame mieste rinkosi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės seimas, svarstęs Lietuvos ir Lenkijos unijos, 1569 m. sudarytos Liubline, sąlygas. Gardino panoramos fone pavaizduota Maskvos caro Ivano Rūsčiojo pasiuntinių priėmimo scena, taip pat turkų, totorių ir valakų pasiuntinių pasveikinimo scenos.
Vokiečių ir lotynų kalbų versijomis išplatintas vario raižinys išsiskiria savo tikroviškumu, atlikimo meistriškumu. Tokia meninė ir dokumentinė raižinio kokybė savaime suprantama, nes raižinio pirmavaizdį sukūrė žymus ir talentingas Lietuvos ir Lenkijos valdovo rūmų dailininkas, o raižinį pagal jį sukūrė su garsiojo Albrechto Dürerio (1471-1528) mokykla laisvajame Šventosios Romos imperijos mieste Niurnberge susijęs žymus raižytojas. Todėl raižinys yra Renesanso epochos europinio lygio meno kūrinys. Išskirtinę šio raižinio vertę lemia ir jo retumas. Raižinys, skirtingai nei kiti to laikotarpio panašūs kūriniai, nebuvo plačiau tiražuojamas. Pasaulyje išlikę vos keli jo egzemplioriai. Lietuvos bibliotekos, muziejai ar privačios kolekcijos iki šiol neturėjo nei vieno tokio Gardino vaizdo. Tai ypač reta ir vertinga graviūra.
Vilniuje gimusio ir šiandien Vokietijoje gyvenančio garsaus atomo fiziko bei pasaulyje žinomo kolekcininko Tomaszo Niewodniczańskio pergamentų, kitų dokumentų, žemėlapių ir grafikos kolekcijoje buvo net du šio raižinio egzemplioriai – lotyniškoji ir vokiškoji versijos. Tiesa, vokiškoji versija – nepilna, trūksta autentiško dešiniojo krašto (yra pridėta šio fragmento fotokopija).
Vilniaus universiteto biblioteka ir Lietuvos dailės muziejus 2003 m. rugsėjo 17 – lapkričio 30 d. Vilniaus paveikslų galerijoje (Chodkevičių rūmuose) surengė įspūdingą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapių ir dokumentų parodą „Imago Lithuaniae“ iš Tomaszo Niewodniczańskio rinkinių. Susipažinęs su Lietuvos visuomenės iniciatyva iki Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio 2009 m. atkurti Lietuvos Valdovų rūmus Vilniaus Žemutinėje pilyje, kolekcininkas, atidarydamas savo parodą Vilniuje rugsėjo 17 d., pareiškė, jog nori prisidėti prie šio nacionalinės svarbos kultūros projekto ir padovanojo Lietuvos dailės muziejui atkuriamų Valdovų rūmų ekspozicijai vieną iš 1568 m. Gardino vaizdų (pilnąjį, nepažeistą lotyniškąjį variantą). Tai pirmasis eksponatas, padovanotas atkuriamiems Valdovų rūmams. Graviūra publikuota Tomaszo Niewodniczańskio kolekcijos parodų Lenkijoje ir Lietuvoje kataloguose.

Šis lituaninis kūrinys atitinka visus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkuriamų interjerų autentiškų istorinių kultūros ir meno vertybių atrankos kriterijus: bendrąsias nuostatas, lituanistinį ir tipologinį, chronologinį, meninį ir stilistinį bei geografinį. Graviūra vaizduoja vieną svarbiausių LDK miestų valstybės raidai lemtingu momentu. Ji sukurta pagal to meto Lietuvos bei Lenkijos valdovui dirbusio menininko piešinį Niurnberge, su kuriuo XVI a. valdovai palaikė itin glaudžius meninius ryšius. Kūrinyje akivaizdi A. Dürerio mokyklos įtaka. A. Dürerio brolis Hansas buvo vienas tų menininkų, kurie iki šiol iš dalies išlikusiais tapytais frizais dekoravo Krokuvos Vavelio karališkosios pilies reprezentacinių salių sienas, dirbo Žygimanto Senojo dvare. Grafikos darbų yra buvę Žygimanto Augusto ir Vazų bibliotekose. Atkuriamų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų interjerų ekspozicijoje ši graviūra papuoš renesansinį kabinetą rytų korpuso trečiajame aukšte (04-3.05).
Graviūra valyta, restauruota ir įrėminta Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centro specialistų. 

Į viršų
Į svetainės pradžią
© Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai