EN  /   DE  /   FR  /   IT   /   PL  /   RU 
Kontaktai Svetainės struktūra Pritaikyta neįgaliems Klausiate‑atsakome
Į svetainės pradžią  
RINKINIAI, RINKMENOS
Eksponatų duomenų bazė


Paieška
Pavadinimas:  
Pobūdis: Šalis:
Laikotarpis: Įsigijimo data:VR-49
Skrynutė
Italija
XVI–XVII a.
Kaulas, įvairi mediena, vario lydinys, aksomas
26 x 16,5 x 16 cm
Įsigyta 2006 m. Italijoje valstybės biudžeto lėšomis. Taikant Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 56 str. 1 dalies 3 punkto nuostatą apie neskelbiamas derybas, galutinė nuderėta kaina – 6 500 Eurų.
Viešai eksponuojama Taikomosios dailės muziejuje, Vilniuje, nuo 2006 m.

Nedidelės kaulinės skrynutės, gausiai papuoštos įvairių medžio rūšių geometrinių formų inkrustacijomis XV a. antrojoje pusėje itin išpopuliarėjo Italijoje, o vėliau išplito visoje Europoje ir buvo kuriamos iki pat XVII a. vidurio. Renesanso ir ankstyvojo baroko Europos valstybių valdovai, didikai, aukšti Bažnyčios hierarchai, turtingų miestų patricijai tokiose puošniose skrynelėse saugodavo savo pinigus, papuošalus ir kitas brangenybes, svarbiausius dokumentus ir pan. Skrynutės būklė gera.

Skrynutė atitinka Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkuriamų interjerų autentiškų istorinių kultūros ir meno vertybių atrankos kriterijus: bendrąsias nuostatas, tipologinį, chronologinį, meninį, stilistinį bei geografinį. Žinoma, jog XVI a. pradžioje atvykdama iš Italijos į Lenkiją ir Lietuvą Bona Sforca kartu su savimi atsivežė ir įvairių brangių papuošalų, sidabro dirbinių. Galima daryti prielaidą, kad bent dalis šių brangenybių buvo vežama ir saugoma tokiose skrynutėse, kurios tuo metu Italijoje buvo labai populiarios. Istoriniai šaltiniai taip pat mini, jog garsusis Žygimanto Augusto lobynas, kuriuo žavėjosi popiežiaus nuncijus Bernardinas Buongiovannis ir teigė, jog šiems turtams neprilygsta netgi popiežiaus ir Venecijos dožų lobiai, buvo saugomas keliolikoje skrynučių. Turint galvoje itin glaudžius to meto politinius, kultūrinius bei meninius Lietuvos, Lenkijos bei Italijos ryšius, Vilniaus rūmų lobyno skrynutės taip pat galėjo būti tipologiškai panašios į įsigytąją Valdovų rūmams. Todėl ši vertybė numatyta eksponuoti atkurtų Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų tarnybinio apartamento iždinės ir lobyno salėje (02-1.10), kurioje greta autentiškų Valdovų rūmų radinių (monetų, papuošalų, kitų brangiųjų metalų dirbinių) didaktinėmis priemonėmis numatyta lankytojams pristatyti Valdovų rūmų lobyno ir iždinės istoriją, Jogailaičių ir Vazų išlikusias brangenybes bei insignijas.
Skrynutė dezinfekuota, valyta ir konservuota Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centro specialistų. 

Į viršų
Į svetainės pradžią
© Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai